Jak na posuvné dveře v sádrokartonové příčce

Jak na posuvné dveře v sádrokartonové příčce
Rigips
26. 7. 2021
Žádné komentáře

Posuvné dveře se zasouvají do zabudovaného stavebního pouzdra, proto na rozdíl od běžných otočných dveří nevytváří tzv. mrtvá místa, která nelze nijak využít.

Jedná se o moderní systém, který zajistí jak účelné, tak i velmi elegantní řešení prostoru. Je možné do něj vložit jakýkoliv typ dveřního křídla (od standardního, masivního až po celoskleněné), který je určen pro použití v sdk příčce.

Tento systém však postrádá schopnost izolovat hluk, což je jeho hlavní nevýhodou.

Pročtením kompletního návodu na montáž sádrokartonové příčky se můžete vyvarovat nejčastějších chyb při jejich instalaci.

Jsou pro vás sádrokartonové konstrukce nové nebo se chcete zdokonalit ve svém řemeslu? Přihlaste se na jeden z kurzů pro profíky ve Škole suché výstavby Rigips.

Výhody a nevýhody posuvných dveří

Výhody:

 • elegantní i praktické řešení pro nejen moderní bydlení;

 • úspora prostoru;

 • bezbariérové řešení;

 • snadná montáž.

Nevýhody:

 • skladba konstrukce bez minerální izolace = nižší vzduchová neprůzvučnost.

Potřebný materiál a příslušenství

Materiál:

Příslušenství:

 • brnkací šňůra,

 • samořezné šrouby TN,

 • šrouby do plechu LB,

 • natloukací hmoždinky,

 • napojovací těsnění.

Postup montáže posuvných dveří

Příprava

Nejdříve vyměřte a vyznačte polohu budoucí příčky. Otvor pro zárubeň vč. pouzdra zaměřte přesně podle instrukcí výrobce nebo dodavatele. Celková tloušťka příčky i výběr R-CW profilů závisí na tloušťce dveřního pouzdra.

Montáž konstrukce a dveřního pouzdra

 1. Při montáži profilů nosné konstrukce postupujte dle návodu na montáž sádrokartonové příčky. R-CW profily hraničící s pouzdrem a otvorem však spojte s R-UW profily pomocí šroubů do plechu LB. Použijte 2 kusy na jeden spoj, celkově tedy 16 kusů.

 1. Dveřní pouzdro dle pokynů výrobce nebo dodavatele zkompletujte a usaďte do připravené konstrukce příčky.

 1. Na straně pouzdra dvojicí šroubů do plechu LB připevněte sestavu v místě každé montážní příchytky pouzdra. Na protější straně otvoru přišroubujte R-CW k prknu ostění otvoru pomocí šroubů TN o délce 25 mm. Šrouby rozmístěte podobně jako na druhé straně.

 1. V nadpraží sestavy vytvořte překlad z R-UW profilu jako při montáži standardní dveřní zárubně.

 1. Vzhledem k šíři nadpraží je vhodné pomocí šroubů do plechu LB zpevnit také návaznost nadpraží z R-UW profilu a svislých R-CW profilů.

 1. Po ukotvení pouzdra vyztužte R-CW profily, které sousedí s pouzdrem a otvorem, přídavným R-UW profilem po obou stranách. Tyto profily není potřeba vzájemně spojovat.

 1. Do nadpraží sestavy pouzdra a otvoru vložte zkrácené svislé R-CW profily kvůli následnému sestavení opláštění. Jejich vzdálenost by měla být maximálně polovina šířka desky, krajní profil musí být zároveň odsazen minimálně 150 mm od hrany otvoru. Na „trapézu“ pouzdra musí navazovat R-CW profil nad pouzdrem s ohledem na možnost stykování sádrokartonových desek opláštění.

 1. Konstrukce i dveřní pouzdro je kompletní, teď můžete přistoupit k opláštění, zatmelení příčky, vložení dveřního křídla a sestavení zárubně.

Opláštění sádrokartonovými deskami

 1. Je důležité, aby svislá spára mezi deskami opláštění byla vystřídána alespoň o 150 mm s ostěním otvoru, proto podle toho proveďte opláštění první strany příčky v oblasti sestavy pouzdra a dveřního otvoru.

 1. Velikost desky přichystejte tak, aby ji bylo možné vložit do žlábků čelně (ne nasunutím z boku nebo seshora). Vzniknou po obvodu abnormální spára, ta se později zatmelí. Do svislých R-CW profilů, do „výměny“ z R-UW profilu i do zkrácených R-CW profilů v nadpraží přišroubujte desky opláštění. Dodržujte přitom pravidla pro připevňování sádrokartonových desek. Nikdy desky nepřipevňujte šrouby k R-UW profilům na stropě ani na podlaze.

 1. Sádrokartonová deska, která ohraničuje otvor zárubně z druhé strany, musí taktéž tvořit „hokejku“. Tuto desku již můžete nasunout z boku, proto není nutností vytvářet abnormální spáru.

 1. Nejdříve příčku opláštěte z obou stran, teprve poté můžete začít s tmelením spár sádrokartonových desek a hlav šroubů. Skelnou výztužnou páskou vkládejte do tmelu „natupo“ (tzn. hranou pásky umístěnou okrajem těsně do koutové spáry), čímž vyztužíte abnormální spáru.

Osazení dveřního křídla

 1. Nyní odmontujte montážní rozpěrky a kryt zakrývající dutinu dveřního pouzdra.

 1. Namontujte doraz a pojezdové vozíčky do horní vodící kolejnice. Do nich pomocí speciálního kování zavěste zkompletované dveřní křídlo. Patřičnou rektifikaci křídla ve vozíčkách proveďte před utažením závěsných šroubů.

 1. Vodící trn pro stabilizaci vedení dveřního křídla namontujte do podlahy v úrovni ostění pouzdra.

Dokončení

 1. Usaďte dveřní křídlo, zkompletujte a proveďte montáž obložkové zárubně. Samotné ostění lze v případě sádrokartonové příčky připevnit přišroubováním za použití speciálních kotevních úhelníků, které jsou obvykle součástí dodávky dveřního pouzdra. Do drážek z obou stran naneste disperzní lepidlo a nasaďte ostění zkompletovaného rámu obložky.

 1. V tomto okamžiku je příčka s posuvnými dveřmi připravena k vymalování.