Jak na montáž sádrokartonové příčky

Jak na montáž sádrokartonové příčky
Rigips
12. 7. 2021
Žádné komentáře

Sádrokartonová příčka má hned několik výhod. Můžete s ní rozdělit velký prostor na několik menších, a to rychle, levně a čistě. Nebudeme totiž potřebovat maltu či další klasický stavební materiál ani vysekávat drážky pro instalace ve zdi. Navíc můžeme příčku ihned vymalovat, vytapetovat nebo obložit.

Co budeme k montáži potřebovat?

Začněte tím, že si vyberete tu správnou sádrokartonovou desku s požadovanými vlastnostmi. Dále budeme potřebovat spárovací tmel – vhodný je např. Rifino Top, výztužnou skelnou pásku, ocelové tenkostěnné R-CW a R-UW profily a minerální izolaci. Vhodná je např. izolace ISOVER Piano.

Pro práci samotnou pak budeme potřebovat také šrouby, které vybereme podle konkrétních SDK desek. Nejčastěji ale půjde o TN rychlošrouby. V případě opláštění vysokopevnostním sádrokartonem Habito® H to budou šrouby UMN, v akustických příčkách s Modrými akustickými deskami Rigips využijete šrouby TUN .

Dále to budou natloukací hmoždinky a pěnové napojovací těsnění.

Jak na montáž sádrokartonové příčky

Postup montáže

Při montáži buďte důslední a žádný krok nevynechejte. Ani ten, který zdánlivě „není vidět“. Jen tak dosáhnete všech požadovaných vlastností příčky.

Zajímá vás, kolik materiálu na SDK příčku budete potřebovat? Spočítejte si vše v kalkulačce Rigips.

Příprava před samotnou montáží

Než začneme, je nutné nejprve uskutečnit několik nezbytností v přípravné fázi. A to:

 • ujistit se, že jsou podlaha i strop rovné,

 • zjistit, kde jsou vývody elektroinstalace,

 • zajistit, abychom při montáži nepoškodili povrch podlahy,

 • ověřit, zda podlaha unese váhu příčky,

 • vyměřit polohu příčky na podlaze pomocí brnkací šňůry nebo profilu,

 • pomocí vodováhy a pravítka vyznačit obrysové linie příčky na stěnách a stopech a zohlednit přitom také tloušťku opláštění,

 • opatřit obvodové profily příčky samolepícím napojovacím těsněním Rigips, abychom konstrukci akusticky oddělili od ostatních konstrukcí.

Jak na montáž sádrokartonové příčky

Montáž profilů

Na podlahu i strop připevníme vodicí R-UW profily, a to plastovými natloukacími hmoždinkami. Vzájemná rozteč připevnění je max. 800 mm. Vzdálenost rohu od prvního připojení je max. 200 mm.

Na stěny stejným způsobem připevníme R-CW profily.

R-CW profily nasuneme do R-UW profilů. Spodní konec R-CW profilu opřeme o spodní R-UW. Rozteč R-CW bude podle šířky desek opláštění 625 nebo 600 mm. R-CW profil musí být o 10-15 cm kratší než vzdálenost mezi spodním a horním R-UW profilem. R-CW profily osazujeme otevřením ve směru montáže. Začneme tak s připevněním sádrokartonových desek na stabilnější straně profilů. R-CW zůstávají v R-UW volně nasunuty, nespojujeme je. Výjimku tvoří např. dveřní zárubně.

Jak na montáž sádrokartonové příčky

Při vkládání profilů musíme dbát na umístění H-prolisů ve stejné výšce, pokud je R-CW mají. Usnadní nám to vedení instalací příčkou.

Je-li to nutné, můžeme ve stojinách R-CW provést např. UA otvory. Je ale nutné dodržet následující:

 • Šířka otvoru min. o 10 mm menší než šířka profilu;

 • Otvor nesmí být vyšší než dvojnásobek jeho šířky;

 • Mezera mezi dvěma otvory nad sebou nesmí být menší než trojnásobek jejich výšky;

 • Vzdálenost hrany otvoru od konce profilu musí být alespoň jako šířka daného profilu;

 • Otvory nesmí být tam, kde se profily vzájemně napojují.

Jak na montáž sádrokartonové příčky
Jak na montáž sádrokartonové příčky

Opláštění, elektroinstalace a izolace

Desky osazujeme nastojato, podélnou hranou ve směru svislých profilů. Připevňujeme je ke svislým R-CW profilům šrouby k tomu určenými ve vzájemné vzdálenosti 250 mm. Ty směřují kolmo k povrchu desek a zapustí se do desek tak, aby hlava šroubu neprořízla karton a dala se zatmelit.

Používáme celé sádrokartonové desky nebo jejich díly o výšce min. 400 mm, nikdy ale ne více menších dílů těsně nad sebou. Vodorovné spáry sousedních desek se musí střídat alespoň o 400 mm, aby nedocházelo k vytváření křížových spár. U podlahy ponecháme spáru 10 mm, kterou vyplníme spárovacím tmelem.

Desky Habito® H jsou dodávány s příčnou hranou řezanou kolmo. Tuto hranu již neupravujeme a sousední desky montujeme na těsný sraz. Spoj opatříme výztužnou páskou. Minimalizujeme tak snížení únosnosti vrutů v oblasti příčných spár mezi deskami.

Vedení elektroinstalace uložíme do otvorů v R-CW profilech. Poté vložíme izolaci z minerálních vláken (např. ISOVER Piano) v celé ploše bez mezer.

Jak na montáž sádrokartonové příčky

Připevníme desky z druhé strany příčky a dokončíme její opláštění. Začínáme deskou poloviční šířky, takže proti spáře první strany leží na opačné straně příčky plná plocha desky.

Tmelení

A nakonec tmelení. Provádí se ve třech krocích s použitím výztužné pásky. V případě tmelu Rifino Top se vyhneme broušení a hotovo budeme mít mnohem dříve a kvalitněji. Tento tmel můžeme použít jak pro standardní tmelení spár, tak pro celoplošné tmelení pomocí speciální špachtle.

Dřevěné profily

Pro konstrukci příčky můžeme kromě kovových profilů použít také dřevo. Rošt tvoří vodorovné dřevěné profily a svislé dřevěné sloupky. Otvory pro rozvody jsou vyvrtány do osy sloupků. Před připevněním vodorovného profilu k podlaze a stropu na něj nalepíme samolepicí napojovací těsnění. Vzájemné napojení profilů provedeme hřebíkovým spojem nebo volným sčepováním.

Jak na dvojité opláštění

Dvojitým opláštěním můžeme zvýšit výšku příčky, zvukově-izolační vlastnosti, požární odolnost a také únosnost příčky při zavěšování břemen.

Jak na montáž sádrokartonové příčky

Pravidla pro dvojité opláštění:

 • Výhradně desky šíře 1250 mm;

 • Podkladní vrstvu šroubujeme třetinovým množstvím šroubů;

 • Spáry podkladní vrstvy tmelíme jednou vrstvou tmelu bez výztužné pásky;

 • Druhou vrstvu opláštění provádíme po ztvrdnutí tmelu na podkladním opláštění;

 • Hlavy šroubů tmelíme na finálním opláštění;

 • Svislé spáry mezi spodním a vrchním opláštěním jsou střídány o jeden R-CW profil, vodorovné spáry nesmí ležet na sobě.

Jak na montáž sádrokartonové příčky
Jak na montáž sádrokartonové příčky

V případě jakýchkoliv technických dotazů se můžete obracet na technickou podporu Rigips, kde vám poradí s výběrem správného materiálu i s řešením konstrukce. Tel.: 226 292 224, e-mail: ctp@rigips.cz.