Proč sádrokartonový strop a jak na něj

Proč sádrokartonový strop a jak na něj
Rigips
27. 8. 2021
Žádné komentáře

Ke snížení stropu, zlepšení akustických vlastností současného stropu, zvýšení jeho požární odolnosti nebo pro zakrytí vizuálních nedostatků lze využít SDK stropy. Sestavení je snadné a samozřejmě je možno stropy doplnit o osvětlení. Stanou se tak funkčním i designovým prvkem interiéru.

Sádrokartonové podhledy mají jednu obrovskou výhodu – nízkou hmotnost materiálu, tedy i celé konstrukce. Stávající stropy tolik nezatíží, proto jsou vhodné i pro rekonstrukce staveb. Dokážou také zakrýt veškeré instalace, vyhnete se tak zbytečnému vysekávání.

Výhody SDK podhledů v bodech

  • Nezatěžují stávající stropy, protože jsou lehké.

  • Nemusíte vysekávat rýhy pro elektroinstalace a kabely, jelikož je konstrukce zakryje.

  • Rychle a efektivně zlepší stávající vzhled stropu.

  • Při správné kombinaci materiálů podstatně vylepší odhlučnění stropu.

  • V případě využití minerální izolace zmenší tepelné ztráty konstrukce.

  • Dají se montovat i v koupelně při volbě impregnovaného sádrokartonu.

Typy SDK konstrukce, které lze na strop použít

Na výběr je několik variant konstrukcí, které můžete na montáž stropů použít. Jedná se o podhled montovaný přímo na strop, zavěšený podhled, samonosný podhled a podhled kazetový.

Připevnění sádrokartonu na strop za použití dvojité křížové podkonstrukce z R-CD profilů je vhodné provádět při větším snížení stropu. Při nízkém snížení stropu je možné vytvořit rastr na jednoduché podkonstrukci z R-CD profilů nebo na profilech HUT.

S konstrukcí z HUT profilů nedosáhnete většího svěšení podhledu než 28 mm, a to vč. desky opláštění. Lze ji připevnit pouze na rovný strop, profily nejde výškově vyrovnat, protože jsou uchyceny přímo do stropní konstrukce, tzn. bez závěsu.

Pro výšku svěšení 40-150 mm můžete využít jednoduchou podkonstrukci z R-CD profilů, kde oproti křížové konstrukci dosáhnete i úspory materiálů. Spotřebujete o 50 % méně profilů a nepotřebujete žádné křížové spojky. Je však nutné vzájemně spojit profil CD a přímý závěs/stavěcí třmen pomocí dvou vrutů typu LB, což zvyšuje pracnost montáže.

Nejčastěji se montuje podhled na dvojitém křížovém roštu. Tato varianta zajišťuje nejjednodušší a nejrychlejší montáž. Minimální svěšení stropu je 150 mm, maximální není nijak omezeno.

Pokud potřebujete pomoct s výběrem vhodného typu konstrukce, použijte kalkulačku Rigips, která vám také spočítá spotřebu materiálu. Můžete se také obrátit na technickou podporu Rigips (tel. 226 292 224) kde vám poradí s technickým řešením. Dotaz je také možné položit přes webový formulář.

Jak připravíte rastr křížové podkonstrukce podhledu?

Nejdříve si na stěně označte polohu budoucího podhledu. Nezapomeňte brát v potaz i tloušťku opláštění. Brnkací šňůrou, laserem nebo pomocí profilu vyznačte obrysovou čáru podhledu.

Obvodové R-UD profily před jejich usazením podlepte pěnovým napojovacím těsněním, abyste docílili co nejlepších akustických vlastností konstrukce. Poté R-UD profily připevněte do zdiva plastovými natloukacími hmoždinkami, nebo zvolte jiný vhodný spojovací materiál podle typu podkladu. Dodržte maximální rozteč připojení 800 mm. První připojení umístěte v maximální vzdálenosti 200 mm od rohu místnosti.

Vyměřte polohu závěsů. Ve směru nosných profilů musí být jejich rozteč max. 900 mm, v kolmém směru max. 1 000 mm. Vytvoříte tak síť závěsů o rozměrech 0,9×1 m. Krajní nosný R-CD profil umístěte v max. vzdálenosti 1 000 mm od stěny a krajní závěs v opačném směru ve vzdálenosti max. 900 mm od stěny.

V případě montáže do betonového stropu připevněte drát s okem k nosnému stropu ocelovou hmoždinkou DN6, do dřevěných prvků stropu jej připevněte pomocí vrutu s plochou hlavou typu FN. Zašroubujte jej do boku trámu, kdy je vrut namáhán na střih. Není možné aplikovat plastové zatloukací hmoždinky pro nosné kotvení podhledů k nosnému stropu. K jinému typu stropu zvolte vhodné spojovací prostředky.

Nyní nasuňte pérové závěsy na závěsné dráty, nezapomeňte lehce stlačit péro závěsu.

Na obvodové R-UD profily položte nosné R-CD profily a zaklesněte pérové závěsy do R-CD profilů. Pomocí spojovacích kusů pro R-CD profily můžete R-CD profily nastavit. Sousední napojení R-CD profilů je třeba vystřídat alespoň o šířku desky, tedy o 1 250 mm. To stejné platí i u spodních montážních profilů R-CD.

Vložte montážní profily R-CD do obvodových R-UD profilů. Přidělejte je křížovými spojkami k nosným profilům R-CD. Rozteč montážních profilů je max. 500 mm.

Před opláštěním stropu vyrovnejte rošt do vodorovné polohy. Chcete-li dosáhnout co nejlepších akustických výsledků, použijte Modré akustické desky Rigips v kombinaci s minerální izolací.

Kurz výstavby sádrokartonového podhledu je tu pro vás

Pokud by vám postup prací nebyl zcela jasný, je vám k dispozici kurz výstavby sádrokartonového podhledu ve Škole suché výstavby Rigips. Prakticky si zde vše vyzkoušíte a seznámíte se s různými variantami SDK podhledů, zjistíte, jak správně pracovat s deskami, jak vést elektroinstalace, sestavit rastr i provést opláštění vč. tmelení. Na závěr se seznámíte s pravidly pro zabudování svítidel a dodatečné kotvení břemen. Škola suché výstavby nabízí mimo jiné i certifikační školení montáže sádrokartonu pro všechny profíky v oboru.