Výhody a montáž akustické předstěny

Výhody a montáž akustické předstěny
Rigips
30. 8. 2021
Žádné komentáře

Hluk z vedlejších místností nebo z chodby bytového domu může nejednoho člověka pěkně potrápit. Naštěstí se dá akustický komfort zlepšit i dodatečně, a to předsazenou stěnou ze sádrokartonu.

Tato předstěna se montuje zpravidla jen z jedné strany ke stávající zdi. Kromě zvukové izolace dokáže také zakrýt nevzhlednou stěnu.

Můžete vybrat ze dvou variant předstěn.

První je spřažená předstěna, která se kotví na stávající zeď. Ta musí být dostatečně pevná a vhodná pro ukotvení celé konstrukce. Sádrokartonové desky se připevňují na konstrukci z R-CD profilů.

Druhou možností je předstěna volně stojící. Tato konstrukce není závislá na stávající stěně a do meziprostoru snadno umístíte instalační vedení. Montáž probíhá podobně jako u sádrokartonové příčky na podkonstrukci z R-CW profilů.

Pro lepší odhlučnění je doporučeno obě varianty předstěny vyplnit minerální izolací, např. akustickou izolací ISOVER Piano. Izolace se vybírá mimo jiné i podle vzduchové neprůzvučnosti, která se udává v decibelech (dB). Čím vyšší je hodnota, tím lepší je izolace hluku.

Akustické sádrokartonové desky

Pro zlepšení akustického komfortu je možné použít modré akustické sádrokartonové desky. Vhodnou skladbou konstrukce lze docílit lepší vzduchové neprůzvučnosti až o 25 dB. Tyto desky mají nejen výborné akustické vlastnosti, ale disponují i technologií Activ’Air®. Díky tomu odstraňují z vnitřního ovzduší až 70 % formaldehydu po dobu minimálně 50 let.

Formaldehyd se běžně vyskytuje kolem nás, např. v kobercích, nábytku, lepidlech, barvách, čisticích prostředcích, vytváří se i při žehlení a vaření. Problém způsobuje zejména alergikům.

Svou účinnost Activ’Air® neztrácí ani po úpravě povrchu malováním běžnými prodyšnými barvami. Pro optimální účinek je třeba použít 1 m2 desky na 1 m3 vzduchu v místnosti.

V kalkulačce Rigips jednoduše spočítáte spotřebu materiálu na stavbu akustické předstěny. V případě potřeby se také můžete obrátit na jejich technickou podporu:

tel.: 226 292 224 (Po-Pá 7:30 – 17:00),

e-mail: ctp@rigips.cz.

Montáž spřažené předstěny

1. Příprava

Nejdříve na podlaze vyměřte polohu obvodového R-UD profilu a vyznačte ji značkovací šňůrou (brnkačkou). Než usadíte profily, podlepte je pěnovým napojovacím těsněním Rigips.

2. Montáž R-UD profilů

Jestliže montujete na betonové podlaze, připevněte R-UD profily plastovými natloukacími hmoždinkami. Pro jiný druh podlahy zvolte jiné vhodné připevňovacími prostředky podle typu podlahy. Maximální vzdálenost jednotlivých připojení by měla být 800 mm. První připojení proveďte maximálně 200 mm od rohu místnosti.

3. Podlepení stavěcích třmenů

Před připevněním stavěcích třmenů na zeď je nutné také jejich podlepení napojovacím těsněním.

4. Kotvení stavěcích třmenů

Podle budoucího umístění R-CD profilů vyměřte polohu stavěcích třmenů. Rozteč svislých R-CD profilů je 625 (600) mm a maximální vertikální rozteč třmenů je 1250 mm. Horní přesah R-CD profilu by neměl být větší než 250 mm, proto poslední horní třmen umístěte do výšky dle tohoto parametru. Stavěcí třmeny se do podkladní zdi kotví plastovými natloukacími hmoždinkami.

5. Montáž svislých R-CD profilů

Následuje montáž svislých R-CD profilů.

Délku R-CD profilů zvolte takovou, aby po vložení R-CD profilu do R-UD profilu byla mezi stropem a horním koncem R-CD profilu mezera 50 mm. R-UD a R-CD profily zůstávají volně nasunuty, vzájemně se nespojují. Po nasunutí R-CD profilů do R-UD profilů R-CD profily vyrovnejte do svislé polohy a spojte je se stavěcími třmeny. Připevněte je šrouby do plechu typu LB, použijte dva šrouby na jeden třmen. Třmeny v rohu místnosti přišroubujte dvěma kusy šroubů LB pouze z jedné strany třmene.

6. Vložení minerální izolace

Nyní je na řadě vložení izolace z minerálních vláken mezi profily konstrukce. Je možné ji zakoupit buď v deskách (ISOVER AKU), nebo v rolích (ISOVER PIANO). Vložte minerální izolaci bez mezer v celé ploše konstrukce.

7. Opláštění sádrokartonovými deskami

Opláštění provádějte 12,5 mm tlustými sádrokartonovými deskami. Desky osazujte nastojato. Pokud je to alespoň trochu možné, používejte k opláštění celé desky. Menší desky můžete použít jen za podmínky, že nejsou použity dva nebo více menších kusů nad sebou a výška dílu není menší než 400 mm. Příčné (vodorovné) spáry sousedních desek musí být vystřídány min. o 400 mm. Nesmí se vytvářet křížové spáry.

Desky ke svislým profilům připevňujte samořeznými šrouby typu TN v délce 25 mm po 250 mm.

Pro modré akustické desky zvolte šrouby typu TUN 25 mm.

U podlahy ponechejte spáru asi 10 mm širokou. Spára se posléze vyplní spárovacím tmelem.

8. Dokončení

Nakonec zatmelte hlavy šroubů a spáry mezi sádrokartonovými deskami.

Můžete se také podívat na videonávod k montáži akustické předstěny.

Také si můžete vyslechnout důvody, proč si předstěnu zvolit.