Jak zaměřit a namontovat bioklimatickou pergolu Artosi

Jak zaměřit a namontovat bioklimatickou pergolu Artosi
Labona.cz
11. 10. 2021
Žádné komentáře

Jedním z nejmodernějších způsobů zastřešení terasy je jednoznačně bioklimatická pergola Artosi. Díky pohyblivým lamelám si můžete zvolit, zda chcete pevnou střechu, nebo naopak užívat si sluníčka. Před ostrým sluncem a nepříjemným větrem vás zase ochrání screenové rolety po stranách. A co je nejlepší, namontovat si ji můžete sami.

Správné vyměření

Nejprve je tedy nutné pergolu správně vyměřit. Vždy vyměřujeme vnější rozměry konstrukce.

 • Celková šířka (max. 4500 mm)

 • Celková délka (max. 7000 mm)

 • Podchodná výška – Stojka pergoly (doporučená 2300 mm, max. 3000 mm). Zde se však nezapočítává zástavní výška střešního profilu a funkčnost lamel. Při otevřeném stavu na 90° se celková výška pergoly navýší. Je tedy nutné počítat s celkovou výškou o 250 mm více, než je podchodná výška.

Při vyměřování je důležité si také určit další volitelné příslušenství a specifikovat stavební připravenost pro následnou instalaci systému pergoly, jako jsou kotvící místa, umístění motoru, elektropřívody, odtok vody atd.

Jak na montáž

Před montáží je důležité mít připraven povrch pro pergolu. Nelze ji kotvit do zeminy ani na pokrývku terasy. Je nutné mít připravené betonové patky o ideálním rozměru 30×30 cm a 80 cm do nezámrzné hloubky.

Co budeme pro montáž potřebovat:

Než s montáží začnete, je dobré se ujistit, že máme vše, co budeme potřebovat:

 • dva žebříky dle výšky pergoly,

 • teleskopický posuvný zvedák nebo raději pár silných kamarádů,

 • vodováha,

 • svinovací metr,

 • gola sada,

 • stranové klíče,

 • imbus klíče,

 • příklepová vrtačka,

 • plochý šroubovák,

 • Torx šroubovák T15,

 • silikonový těsnící transparentní tmel vhodný do exteriéru, nebo klempířský tmel.

A pár silných brigádníků či kamarádů.

Samotná montáž

A teď se podíváme na samotnou montáž pergoly Artosi.

Jelikož Labona nabízí více typů pergol Artosi a jejich kotvení, musíme se podívat na každou variantu zvlášť.

Typy pergoly dělíme podle jejich umístění na:

 • Typ A – Volně stojící pergola

Tato pergola stojí volně v prostoru a není kotvena ke stavbě. Kotví se pouze 4 nebo 6 stojnými nohami do předpřipraveného povrchu do patek. Elektrický přívod se vede jednou stojnou nohou.

 • Typ B – Pergola kotvená šířkou ke zdi

Jedna strana pergoly je kotvena do stavby – tudy je také realizován přívod elektřiny. Lamely pergoly jsou vodorovně se zdí.

 • Typ C – Pergola kotvená délkou ke zdi

Jedna strana pergoly je kotvena do stavby – tudy je také realizován přívod elektřiny. Lamely pergoly jsou kolmo ke zdi.

Typ A – montáž do země

 1. Dle rozměrů pergoly umístíme na zem patky. Zaměříme tak, že si určíme jednu stranu a do její roviny zaměříme umístění jednotlivých patek do diagonály.

  Následně vyznačíme otvory pro kotvení. Patky ukotvíme vhodným kotevním systémem, který představuje například závitová tyč a chemická kotva. Matice v závitových tyčích nedotahujeme. Závitové tyče by měly být vysoké 30 mm nad kotvicí rovinu.

  Pro přípravu kotvení předem můžeme po zaměření umístění pergoly použít šablonu, která je vložena na poslední straně návodu, a to v měřítku 1:1

 2. Vložíme krycí profil spojky a nasuneme stojku A1 na patku A1. Musíme dávat pozor, aby byla správná stojka na správném místě.

  Prochází-li stojkou přívodní kabel motoru, protáhneme jej otvorem, který je k tomu určený.

  Slouží-li stojka k odvodu vody, vložíme trychtýřek a případnou trubku pro odvod vody do stojky a trychtýřek ošetříme silikonem.

 1. Seřídíme výšku stojky A1 dle podchozí výšky. Výšku stojky je možné seřídit ještě o 2 cm.

  Dotáhneme 4× zápustný šroub M8.

  Při nasazení stojky na patku je stojka v poloze -2 cm ze zadané výšky.

 1. Opakujeme kroky 2 a 3 i pro ostatní stojky.

 2. Obvodový profil A1A3 vložíme do přeinstalované stojky A1 a stojky A3.

  Obvodový profil je nutné držet za hlavní nosný profil, nikoliv za okapovou část, aby nedošlo k jejímu poškození.

  Je-li pergola pod střechou nebo krovem, je nutno počítat s tím, že po vsazení obvodového profilu bude potřeba ještě minimálně 380 mm nad horní úrovní stojky nasunuté na patku.

 1. Spoj obvodového profilu A1A3 a stojky A1 zajistíme pomocí přředinstalovaných štoubů – 4× zápustný šroub M8 pro každou stojnu.

 2. Spoj obvodového profilu A1A3 a stojky A3 zajistíme pomocí přředinstalovaných štoubů – 4× zápustný šroub M8 pro každou stojnu.

 1. Opakujeme kroky 5 až 7 i pro obvodový profil C1C3 a stojky C1 a C3.

 2. Nainstalované obvodové profily A1A3 a C1C3 spojíme instalací obvodového profilu A1C1.

  Boční krytku odtokového kanálku před instalací ošetříme silikonem.

  Obvodový profil A1C1 nasuneme mezi stojky A1 a C1 tak, aby předinstalované 6HR vruty zapadly do připravených drážek. Předinstalované 6HR šrouby na obou stranách obvodového profilu A1C1 přitáhneme.

 1. Do rámu vložíme šrouby M10x20 s půlkulatou hlavou – 2× do každého rohu. Dotáhneme.

 1. Vložíme šrouby M10x340 s 6 HR hlavou – 1× do každého rohu. Dotáhneme.

  Je-li pergola pod střechou či krovem a není nad ní dostatečný prostor pro vložení šroubů, šrouby nepoužijeme. Na funkčnost pergoly toto nebude mít vliv.

 1. Opakujeme kroky 9 a 10 i pro obvodový profil A3C3.

 2. Zkontrolujeme rozměry úhlopříček, rovinnost rámu a kolmost stojek. Případně seřídíme.

 3. Je-li vše v pořádku, dotáhneme matice v patkách a mezeru překryjeme krycím profilem stojky.

 4. Jednotlivé lamely vkládáme do odpovídajících bočních pouzder a zajistíme pojistkou. Nejprve vložíme lamelu č. 1 – bez těsnící gumy.

 1. Zapojíme motor a kabel schováme uvnitř obvodového profilu.

 2. Obsahuje-li pergola LED osvětlení, propojíme mezi sebou spojovací konektory.

 3. Připojíme LED osvětlení s napájecí krabicí kabelem s koncovkou Hirschmann.

 4. Zkontrolujeme funkci lamel. Jejich koncové polohy jsou nastaveny z výroby a není možné je upravovat.

 1. Našroubujeme koncové kryty na obvodové profily.

Další varianta: Konstrukce je u domu, kde není možné integrovat spojovací šrouby z vrchu do konstrukce

K noze je možné připevnit rozšířenou základnu, která samotnou patku zvětší na rozměr 150x150 mm. Výhoda je v tom, že pergolu můžeme sestavit mimo betonové patky a následně ji přesunout do určené pozice a zakotvit v bodech na rozšířené základně do betonové patky. Tím odpadne nutnost vyměřovat na místě úhlopříčky. Konstrukce se prostě sestaví jako lego a jen posune na místo kotvení.

Další varianta: Montáž, kde není možné kotvit do země

Např. vyšší patra budov, terasy, střechy, kde je použita hydroizolace, která se nesmí porušit atd.

V tomto případě je možné použít již zmíněnou rozšířenou základnu avšak v jiném konstrukčním provedení. Jedná se o železnou plotnu o síle materiálu 10-20 mm (doporučujeme 20 mm), která se připevní k patce pergoly a následně se nechá volně položená na hydroizolaci s gumovou podložkou, aby nedošlo k jejímu poškození. Pokud je to stavebně možné, doporučuje se kotvit delší profil pergoly do stěny aspoň ve dvou bodech.

Typ B – Montáž na stěnu

 1. V místech A1 a C1 na stěně vyznačíme polohy pro instalaci opěrných částí obvodových profilů. Zaměření provedeme tak, že si určíme jednu stranu a do její roviny provedeme zaměření umístění jednotlivých patek do diagonály.

  Vyznačíme otvory pro kotvení.

  Věnujeme zvláštní pozornost souososti a ustavení.

 2. Připravíme si kotevní body pro instalaci stojek A3 a C3.

 1. Postupujeme dle bodů 1 až 4 u typu A.

 2. Obvodový profil A1A3 vložíme do předinstalované stojky A3 a přitlačíme ho k místu montáže do stěny A1.

  Obvodový profil je nutné držet za hlavní nosný profil, nikoliv za okapovou část, aby nedošlo k jejímu poškození.

  Před nasazením odvodového profilu ošetříme ostatní díly silikonem.

 3. Obvodový profil A1A3 spojíme se stěnou v místě A1 pomocí vhodně zvoleného a připraveného kotvicího systému.

  Věnujeme zvláštní pozornost souososti a ustavení.

 1. Dále postupujeme dle bodů 8 až 20 u typu A.

Varianta C – Montáž na stěnu

 1. Na stěně si na základě zaměření vyznačíme polohu pro instalaci obvodového profilu A1A3. Zaměření provedeme tak, že si určíme jednu stranu a do její roviny provedeme zaměření umístění jednotlivých patek do diagonály.

  Věnujeme zvláštní pozornost souososti a ustavení.

 2. Z obvodového profilu A1A3 sundáme okap.

 3. Do prostoru pod okapem vyvrtáme díry pro kotvení do stěny.

 4. Obvodový profil A1A3 ukotvíme pomocí vhodného kotevního systému, např. závitová tyč M10 a chemická kotva.

 1. Zpět na obvodový profil A1A3 našroubujeme okap.

 2. Dále postupujeme dle bodů 1 až 20 u typu A.

Elektroinstalace

Pergoly ovládají až 3 motory, přičemž jednotlivé sekce jsou ovládány samostatně, nebo společně.

Centrální napájecí krabice zajišťuje napájení 220 V, a to jak pro motory, tak i LED osvětlení. Nachází se v profilu společně s motory a v případě potřeby lze vyjmout. Kabely vystupující z krabice mají koncovku Hirschmann. Jeden slouží k propojení jednotky LED napájení a druhý k napojení pergoly na vstupní napájení.

Pergoly mohou mít osvětlení pomocí LED pásků DC24V v barvě teplé bílé, CRI 90+. Pásky se nachází zespodu v odtokovém kanálku a jsou umístěny na obou podélných stranách pergoly.

Jednotka LED napájení se nachází v prostoru příčného profilu. Její napájení se provádí z centrální krabice pomocí koncovky Hirschmann.

Jednotka obsahuje trafo 220/24V, přijímač LED io, spojovací krabice. Jednotku je možné z příčného profilu vyjmout.

LED pásky jsou napájeny pomocí kabeláže se šroubovými konektory, které umožňují rychlé propojení.

Jeden napájecí kabel s koncovkou Hirschmann tedy kompletně napájí všechny elektrické části pergoly.

Vícemotorové pergoly

Ovládání pergoly zajišťuje ovladač Situo 5 Variation io.

 • Je-li pergola dodávána s ovladačem, jsou jednotlivé motory s tímto ovladačem spárovány, a to včetně osvětlení. Krajní polohy motorů jsou také nastaveny.

 • Pokud v dodávce ovladač není, jsou nastaveny pouze krajní polohy motoru. Před vlastní montáží je nutné provést spárování motorů s ovladačem. Z horního profilu musíme vyjmout centrální napájecí krabici, otevřít ji a pomocí Wago svorek nechat pod napětím jen jeden motor a spárovat ho.