Montáž otočných dveří do sádrokartonové příčky

Montáž otočných dveří do sádrokartonové příčky
Rigips
20. 7. 2021
Žádné komentáře

Sádrokartonové příčky jsou ideálním a rychlým řešením, jak rozdělit prostor na jednotlivé místnosti. Své využití najdou i v mezibytových příčkách a při vhodné skladbě konstrukce splní i ty nejnáročnější požadavky vašich zákazníků na neprůzvučnost, pevnost a únosnost. Příčky můžete doplnit o posuvné či klasické otočné dveře.

Jak připravit otvor pro dřevěnou obložkovou zárubeň

Po dokončení sádrokartonové příčky můžete začít s montáží obložkové zárubně. Nezapomeňte, že výška i šířka otvoru pro zárubeň musí být vždy o několik centimetrů větší než je rozměr dveřního otvoru.

Jestliže je světlá výška místnosti max. 2 600 mm, světlá šířka zárubně max. 850 mm a hmotnost dveřního křídla do 25 kg, zvolte běžné příčkové R-CW a R-UW profily s tloušťkou plechu 0,6 mm. Při výšce v rozmezí 2 600-2 800 mm vytvořte tzv. skříňový nosník. Při výšce vyšší než 2 800 mm nebo překročení některého z dalších uvedených limitů už je nutné použít UA profily, které jsou zesílené.

Pro přípravu dveřního otvoru si nachystejte

Materiál:

Příslušenství:

  • natloukací hmoždinky

  • samořezné šrouby do plechu typu LB

  • nůžky na plech

Jak postupovat

Krok č. 1: Příprava

Podlahový R-UW profil je třeba v místě dveřního otvoru vynechat. R-UW profil je nutné na obou stranách zárubně připevnit dvěma spojovacími prostředky, použít můžete např. natloukací hmoždinky. Do svislé polohy vyrovnejte R-CW profil tvořící ostění a spojte jej pomocí dvojic samořezných šroubů do plechu typu LB délky 9,5 mm se stropním a podlahovým R-UW profilem.

Krok č. 2: Vložení překladu

Po připevnění obou R-CW profilů namontujte nad dveřní otvor překlad (výměnu) z R-UW profilu. Ten si připravíte nastřihnutím R-UW profilu na obou koncích pod úhlem 45° nůžkami na plech a následným ohnutím do pravého úhlu.

Krok č. 3: Připevnění překladu

Překlad vložte mezi R-CW profily v potřebné výšce, vyrovnejte do vodorovné polohy a připevněte samořeznými šrouby LB délky 9,5 mm.

Krok č. 4: Dodržení vzdáleností

Nyní si připravte dvě zkrácené stojiny z R-CW profilů pro vynesení spár opláštění v nadpraží zárubně a namontujte je do nadpraží. Spára nesmí vybíhat přímo z horního rohu zárubně, proto svislé spáry vytvořte minimálně 150 mm od bočního ostění zárubně.

Umístění případných vodorovných spár by mělo být také alespoň 150 mm od rohu dveřního otvoru.

Sádrokartonové desky se připevňují k R-CW profilům i k překladu R-UW profilu.

Krok č. 5: Vytvoření tzv. skříňových nosníků

Při světlé výšce místnosti 2 600-2 800 mm, maximální světlé šířce zárubně 850 mm a hmotnosti dveřního křídla do 25 kg můžete použít také běžné příčkové R-CW a R-UW profily. Tentokrát však R-CW profily tvořící ostění musíte vyztužit, a to nasunutím R-UW profilů. Tím vytvoříte tzv. skříňové nosníky.

Krok č. 6: Příruby R-UW profilu

Připravte si svislý R-UW profil tak, že v místě napojení překladu na R-CW profil prostřihnete příruby R-UW profilu. Prostřižené příruby ohněte směrem dovnitř R-UW profilu.

Nezapomeňte, že je před zaklopením nutné vyplnit dutiny skříňových nosníků minerální izolací.Tím zajistíte požadovanou vzduchovou neprůzvučnost výsledné příčky.

Při překročení uvedených limitů pro uspořádání příčky musíte v oblasti zárubně použít pro přípravu dveřního otvoru zesílené UA profily.

Správné zabudování ocelových zárubní

Montáž systémové ocelové zárubně do konstrukce příčky

Výška místnosti H ≤ 2 600 mm, světlá šířka zárubně ≤ 850 mm, hmotnost dveří ≤ 25 kg

V tomto případě použijte běžné příčkové R-CW a R-UW profily, tloušťka plechu 0,6 mm. R-UW profil je v místě dveřního otvoru přerušen a po obou stranách zárubně ukotven dvěma připevňovacími prostředky.

Pomocí dvojic prostřihů, nýtů nebo samořezných šroubů typu 421 LB se R-CW profily přiléhající k zárubni spojí s podlahovým i stropním R-UW profilem.

Z R-UW profilu se vytvoří překlad (výměna) nad dveřním otvorem, do nadpraží se připevní dvě zkrácené stojiny z R-CW profilu pro vynesení spár v nadpraží zárubně. Zárubňové R-CW profily a překlad zárubně se s vloženou zárubní spojí šrouby do plechu o minimálním průměru 3,9 mm (např. typ 421 LB Ø 4,2 × 13 mm). Zašroubujte je do zárubňových příponek tak, že použijete 2 šrouby na jednu příponku.

Pozor!

Jestliže je použita v příčce minerální izolace, měli byste pro zachování neprůzvučnosti vyplnit minerální izolací i dutinu mezi zárubní a profily.

Výška místnosti H ≤ 2 800 mm, světlá šířka zárubně  850 mm, hmotnost dveří ≤ 25 kg

I v tomto případě se použijí běžné příčkové profily (R-UW a R-CW) o tloušťce plechu 0,6 mm. Tentokrát je však nutné vybudovat tzv. skříňové nosníky.

R-UW profil je v místě dveřního otvoru opět přerušen a na obou stranách zárubně přichycen k podlaze dvěma připevňovacími prostředky.

Podlahový i stropní R-UW profil se spojí s R-CW profily přiléhajícími k zárubni dvojicí prostřihů, nýtů nebo samořezných šroubů typu 421 LB. Je důležité svislé profily po celé délce vyztužit R-UW profilem, který se nasune z vnější strany a vytvoří tzv. skříňový nosník. Nad dveřní otvor se přimontuje překlad z R-UW profilu (výměna).

V nadpraží budou umístěny dvě zkrácené stojiny z R-CW profilů pro vynesení spár opláštění v nadpraží zárubně. Vložená zárubeň se s R-CW profily a překladem spojí pomocí šroubů do plechu s minimálním průměrem 3,9 mm. Můžete použít např. typ 421 LB Ø 4,2 × 13 mm. Zašroubujte je do zárubňových příponek, použijte 2 šrouby na jednu příponku.

Po připevnění zárubně k profilům se vytvoří skříňové nosníky nasunutím R-UW profilů.

Pozor!

Pro zachování neprůzvučnosti je nutné vyplnit dutinu mezi zárubní a profily minerální izolací. Před zaklopením také nezapomeňte vyplnit dutiny skříňových nosníků.

Výška místnosti > 2 800 mm, světlá šířka zárubně > 850 mm nebo hmotnost dveří > 25 kg

Vzhledem k překročení limitů je zde nutné použít vyztužené UA profily, kde tloušťka plechu je 2 mm. Připevnit je můžete pomocí suvných nebo šroubovacích úhelníků.

I tady je hmotnost dveřního křídla omezena následujícím způsobem:

  • max. 50 kg při použití profilu UA 50

  • max. 75 kg při použití profilu UA 75

  • max. 100 kg při použití profilu UA 100

První varianta: Použití suvných úhelníků

Suvné úhelníky se do UA profilů pouze nasunou a k podlaze a ke stropu se připojí pozičním kotvením, tzn. plastovými natloukacími hmoždinkami s průměrem 8 mm (jsou příslušenstvím suvných úhelníků). V tomto případě se stropní R-UW profil v místě napojení nepřerušuje. Patky na stropě i podlaze se vloží do R-UW profilu.

Druhá varianta: Použití šroubovaných úhelníků

Při volbě této možnosti se UA profily připevňují tzv. nosným kotvením, tj. kovovou hmoždinkou o průměru 8 mm za použití 2 ks na jednu patku. Stropní R-UW profil je nutné v místě kotvení přerušit, protože úhelníky se na podlaze i na stropě montují přímo do nosné konstrukce.

S UA profily jsou tyto úhelníky propojeny dvojicí šroubů M8 s matkou.

Montáž opláštění v místě zárubně

Umístění svislých spár mezi sádrokartonovými deskami musí být ve vzdálenosti alespoň 150 mm od bočního ostění zárubně. Spára nesmí vybíhat přímo z horního rohu zárubně. Svislé spáry sádrokartonových desek se ukotví ke dvěma zkráceným R-CW profilům, které jsou umístěny v nadpraží zárubně. I umístění případných horizontálních spár by mělo být ve vzdálenosti minimálně 150 mm od horního rohu zárubně.

Důležité je zasunout opláštění příčky do profilu zárubně nejméně 10 mm.