Profily na sádrokartonové konstrukce

Profily na sádrokartonové konstrukce
Rigips
20. 7. 2021
Žádné komentáře

Základním stavebním kamenem sádrokartonových konstrukcí jsou profily, které se vyrábí podle normy ČSN EN 14195.

Jaké profily máme?

Stěnové profily

Používají se k montáži svislých konstrukcí jako SDK příčky nebo předsazené stěny.

 • R-UW profily – Tenkostěnné ocelové pozinkované profily šířky 0,6 mm. Jde o vodorovný profil ve tvaru „U“ a je určen pro konstrukce stěnové a volně stojících předsazených stěn. Standardně jsou šířky 50, 75 a 100 mm, ale také 125 a 150 mm. Obvykle v délce 4000 mm.

 • R-CW profily – Tenkostěnný ocelový pozinkovaný profil ve tvaru „C“. Využívá se ve stěnových konstrukcích, samonosných podhledech a volně stojících předstěnách. Je nosný, k připevnění opláštění příčky a vkládá se do UW profilu. Je dostupný v délkách od 2600 mm do 8000 mm, případně na míru. Šířku profilů volíme s ohledem na požadované parametry výsledné konstrukce. Především se jedná o požární odolnost, vzduchovou neprůzvučnost, výšku atd.

 • UW MAX profil – Speciální zesílený profil s tloušťkou plechu 1 mm; modifikace UW profilu. Profil je určen pro konstrukci kluzného napojení příčky při řešení průhybu stropní konstrukce 20-55 mm.

 • Výztužný UA profil – Ocelový žárově pozinkovaný plech tloušťky 2 mm. Určen pro stěnové konstrukce, hlavně při montáži dveřních zárubní, a samonosné podhledy. Také pro lepší lokální vyztužení konstrukce pro zvýšení únosnosti. K jejich ukotvení se používají systémové úhelníky. K připevnění desek se používají šrouby typu TB s vrtací špičkou. K dispozici je v šířce 50, 75 a 100 mm.

Stropní profily

Pozinkované ocelové profily. Používají se při konstrukci podhledů, předsazených stěn a podkroví.

 • R-CD profil – Pro konstrukce podhledů a spřažených předsazených stěn. Profil má tloušťku plechu 0,6 mm a rozměry 2600-4000 mm.

 • R-UD profil – Profil o délce 3000 mm pro podhledové konstrukce a konstrukce spřažených předsazených stěn. U podhledu jde o montovaný profil po obvodu konstrukce. Do něj se následně vkládá nosný rošt z R-CD profilů.

 • Ohýbaný CD profil – Profil je již z výroby ohnutý konkávně nebo konvexně. Určený pro obloukové konstrukce podhledů z ohebných desek Glasroc F Riflex.

 • HUT profil – Pro přímou montáž podhledu na nosnou konstrukci. Délka 4000 mm.

Povrchová úprava standardních profilů CD, CW, UD a UW je pozinkování Z100. Lze je tak použít do korozního prostředí až C2 dle ČSN EN ISO 12944-2.

Otvory pro vedení instalace

K vedení elektroinstalací slouží u CW profilů H-prolisy, které jsou v nich již z výroby. Profily umísťujeme tak, aby profily byly ve stejné výšce. H-prolis kladivem prorazíme a ohneme. Vznikne nám tak otvor. Ve stojinách CW můžeme pomocí stupňovitého vrtáku otvory udělat přímo na stavbě. Je ale nutné držet se pár zásad:

 1. Šířka otvoru musí být min. o 1 cm menší než šířka profilu;

 2. Výška otvoru nesmí být větší než dvojnásobek jeho šířky;

 3. Velikost mezer mezi otvory v profilu nesmí být menší než trojnásobek výšky;

 4. Vzdálenost hrany otvoru od konce profilu musí být minimálně stejná jako šířka daného profilu;

 5. Otvory se nesmí nacházet v místech, kde se profily napojují.

Jak správně na krácení profilů

Ke zkracování tenkostěnných ocelových profilů můžeme použít ruční nebo elektrické nůžky na plech. Nejprve nastřihneme příruby, poté profil ohneme a následně ustřihneme stojinu. Pozor! Nikdy nepoužíváme rozbrušovací pilu. Mohli bychom zničit ochranu profilu proti korozi.

Jak profily správně nastavit

K nastavení délky CW profilů používáme tzv. příložku (kus UW profilu délky 100 cm). Tu na CW profil nasuneme tak, že oba spojované konce budou překryty 50 cm příložky. Profily následně spojíme perforačními kleštěmi, nýty nebo samovrtnými šrouby do plechu typu LB.

K nastavení délky CD profilů používáme speciální spojku (spojovací kus CD). Konce napojovaných profilů zůstanou ve spojce volně nasunuty.

Nejčastěji používané příslušenství

 • Stavěcí třmen a přímý závěs – Používá se při přímém opláštění stropů, v podkroví nebo v konstrukcích předsazených stěn.

 • Pérový závěs s drátem – Používá se při montáži podhledu pro dvouúrovňový křížový rošt.

 • Závěs Nonius – Alternativa k předchozímu. Používá se tam, kde je požadavek na zvýšenou tuhost podhledů nebo požární odolnost shora a u samostatných požárních předělů.

 • Krokvový závěs a nástavec – Závěs je určen pro přímou montáž na krokve. Snadné naklapnutí CD profilu pak umožňuje jeho zaoblená varianta.

Nástavec je vhodný pro větší tloušťku podkrokevní izolace. Z jedné strany nástavce je lepicí páska pro parozábranu a přišroubování stavěcího třmenu pro CD profil. Díky tomu můžeme parozábranu umístit bezpečněji mezi prvky podkonstrukce. Umožňuje také vedení případné elektroinstalace v dutině mezi SDK a parozábranou.

HydroProfily a příslušenství – vysoká korozní odolnost

Profily se zvýšenou korozní odolností – CD, UD a CW, UW – najdou své využití jako součást systému Glasroc H. Ten je určen do prostor s vysokou vzdušnou vlhkostí jako bazény, wellness centra atd. Jedná se o korozní prostředí C3-C5 dle ČSN EN ISO 129-44-2. Je však potřeba používat také odpovídající šrouby.

Technologické postupy

Kompletní soubor technologických postupů pro správnou montáž konstrukcí suché vnitřní výstavby Rigips včetně použití a zpracování sádrokartonových profilů a příslušenství naleznete v publikaci Montážní příručka sádrokartonáře.

Pokud byste si s něčím nevěděli rady, můžete se kdykoliv obrátit na technickou podporu Rigips. Rádi vám poradí s výběrem správného materiálu i s řešením konstrukce.

Tel.: 226 292 224

e-mail: ctp@rigips.cz