Jak na akustický komfort? Odpovědí jsou unikátní akustické cihly HELUZ

Jak na akustický komfort? Odpovědí jsou unikátní akustické cihly HELUZ
HELUZ
4. 12. 2021
Žádné komentáře

Zvuky kolem nás mají velký vliv na naši psychickou pohodu i fyzické zdraví. Jistě, vnímání zvuků je hodně subjektivní. Jsme-li ale nedobrovolně vystavováni hluku, začne nám to být zprvu nepříjemné, ale časem se může stát, že nás začnou provázet bolesti hlavy, nevyspalost, únava, vyčerpání a podrážděnost. A jak víme, naše psychické zdraví se dříve či později začne odrážet i v tom fyzickém.

Může přitom jít jak o zvuky z vedlejších místností, tak ze sousedního bytu, z ulice, restaurace pod námi atd. Doma by měla být pohoda. Měli bychom tu mít především klid a možnost odpočinku. Ve společnosti HELUZ jsou si tohoto moc dobře vědomi, a proto začala společnost pro příčky mezi místnostmi vyrábět akustické cihly HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená. Ty díky vložené minerální vlně výborně zvukově izolují a navíc také redukují i přenos konstrukčního hluku.

Hledání řešení

Nejprve je potřeba vědět, co má na akustický komfort konkrétní vliv. Tvoří ho totiž více veličin různého charakteru, přičemž zásadní jsou zejména dva z nich.

Jak na akustický komfort? Odpovědí jsou unikátní akustické cihly HELUZ
  1. Vzduchová neboli stavební neprůzvučnost – Její hodnotu ošetřují normy. Uvádí schopnost vodorovných i svislých konstrukcí zachytit nebo přenést hluk, který se šíří vzduchem. Označuje se Rw a udává se v decibelech. Čím vyšší její hodnota je, tím méně zvuku prostoupí přes konstrukci. Dle normy pro bydlení nesmí konstrukce mezi místnostmi propustit hluk o intenzitě minimálně 53 dB. Je ale důležité si uvědomit, že jde o hraniční hodnotu. Může jít například o normální hovor.

  2. Kročejová neprůzvučnost – Schopnost stavebních prvků nebo částí budov snižovat přenos kročejového zvuku prostřednictvím pochozích stavebních konstrukcí (např. chůzí, skákáním, během, pádem předmětů, pohybem nábytku atd.). Označuje se Lnw a s jejími hodnotami je to naopak – čím nižší hodnota, tím méně zvuku prostoupí.

Ideální zvukové podmínky

Naštěstí dnes není třeba hluku do cesty stavět masivní konstrukce. Jsou již totiž dostupné kvalitní stavební materiály se skvělými akustickými vlastnostmi, a ty nám zajistí zvukovou izolaci i při menších rozměrech, nižších cenách a také menší celkové náročnosti provedení.

Jedno takové skvělé řešení nabízí i akustická cihla HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená určená pro příčky mezi jednotlivými místnostmi nebo byty.

„Jde o revoluční produkt – při tloušťce pouhých 21 cm dosahuje zvukově izolačních kvalit klasické třicítky. Díky úsporné šířce nedochází k redukci zastavěné plochy. Díky unikátní konstrukci cihelného bloku pro vnitřní zdivo – dvě tvarovky spojené minerální vlnou – je tak u cihly HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušené dosaženo ekvivalentu chování dvojité konstrukce. Kromě výborné zvukové izolace zároveň dochází k významné redukci přenosu konstrukčního hluku. Výrazně lepší jsou i tepelně izolační vlastnosti stěny, kdy nedochází k unikání tepla z vytápěného bytu do chladnějších prostor.“

Jak na akustický komfort? Odpovědí jsou unikátní akustické cihly HELUZ

Zdicí blok HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

Tento blok je určen pro zdění nenosných konstrukcí, tedy dělících stěn, ať už mezi místnostmi či jednotlivými byty. Díky vložené minerální vlně zajišťuje vynikající zvukově izolační vlastnosti, kdy je zvuková neprůzvučnost Rw = 57 dB, a dále výrazně redukuje i přenos konstrukčního hluku. Nabízí také až dvakrát lepší tepelně izolační vlastnosti než tradiční AKU cihly. Tloušťka stěny je o 4 cm menší než u tradičního řešení, čímž vytváří větší užitnou plochu v interiéru. Plošná hmotnost stěn je nižší, díky čemuž se sníží statické zatížení vodorovných konstrukcí. Další velkou výhodou je jednoduchá realizace.

Jak na zdění příčky z cihel HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

Montáž provádějte pomocí systémových materiálů. Hotová stěna musí být pružně oddělena od ostatních konstrukcí. Pro stavbu používejte výhradně technologie zdění na PU tenkovrstvé lepidlo včetně systémového řešení konstrukčních detailů pro napojení na přiléhající konstrukce.

Maximální výška stěny je 3,5 m. Stěny můžete realizovat při teplotě od -10 °C.

1. Asfaltový pás

Na podlahu položte asfaltový pás tloušťky min. 3,5 mm, širší než budoucí stěna cca o 50 mm na každou stranu od líce neomítnuté stěny. To proto, aby nedošlo k propojení omítky s podlahou.

Jak na akustický komfort? Odpovědí jsou unikátní akustické cihly HELUZ

2. Zakládací malta

Na asfaltový pás naneste zakládací maltu ve dvou pruzích cca 90 mm širokých.

Jak na akustický komfort? Odpovědí jsou unikátní akustické cihly HELUZ

3. Drážka

Mezi pruhy vytvořte mezeru 30-40 mm, která odpovídá tloušťce minerální vlny v cihelných blocích HLUZ AKU KOMPAKT 21 broušená.

Jak na akustický komfort? Odpovědí jsou unikátní akustické cihly HELUZ

4. Minerální vlna s pěnou

Na ostění stávajících stěn připevněte tuhou minerální vlnu o tloušťce 20 mm a šířce cca 22 cm, například pomocí PU pěny HELUZ.

Jak na akustický komfort? Odpovědí jsou unikátní akustické cihly HELUZ

5. První řada s pěnou

Vyzděte první řadu cihel. Zdivo vyzdívejte systémovou PU pěnou HELUZ (černá kartuše). Naneste dva pruhy pěny. Přířezy a malé mezery ve styčných spárách vyplňte PU pěnou, ale jen na šířku jedné cihelné tvarovky. Maximální mezera mezi přířezem a vatou na ostění stávající konstrukce je 10 mm.

Jak na akustický komfort? Odpovědí jsou unikátní akustické cihly HELUZ

6. Kotvy podlepené pěnou

Do každé druhé ložné spáry použijte dvě nerezové kotvy podlepené pěnovou páskou pro připevnění ke stávajícím stěnám. Při vkládání kotev do ložné spáry cihelné tvarovky mírně zbruste – vytvořte drážku pro kotvu, aby nedošlo k rozevření ložné spáry. Kotvu ke stávající stěně připevněte pomocí hmoždinky nebo samořezného šroubu.

Jak na akustický komfort? Odpovědí jsou unikátní akustické cihly HELUZ

7. Vyzdění do stropu a vyplnění

Vyzděte stěnu až ke stropu. Mezi stropem a stěnou ponechte mezeru cca 20 mm. Spáru mezi stropem a zdivem vyplňte protipožární PU pěnou TYTAN B1 (červeno-černá kartuše). Tloušťka spáry může být max. 20 mm.

Jak na akustický komfort? Odpovědí jsou unikátní akustické cihly HELUZ

8. Oříznutí vaty

Před omítáním odstraňte přesahující materiály. Ořízněte minerální vlnu v ostění a PU pěnu pod stropem.

Jak na akustický komfort? Odpovědí jsou unikátní akustické cihly HELUZ

9. Omítání

Celou stěnu omítněte. Je vhodné používat strojně nanášené omítky.

Jak na akustický komfort? Odpovědí jsou unikátní akustické cihly HELUZ

10. Proříznutí

Čerstvou omítku prořízněte zednickou lžící, špachtlí nebo nožem až na minerální vlnu v ostění a na PU pěnu pod stropem podél přiložené latě. Vznikne spára o tloušťce 3-5 mm.

Jak na akustický komfort? Odpovědí jsou unikátní akustické cihly HELUZ

11. Vyplnění

Vzniklou spáru vyplňte systémovým protipožárním akrylovým tmelem TYTAN QSA 141. Čerstvý tmel zapravte stěrkou. Po vyzrání omítek stěnu vymalujte.

Jak na akustický komfort? Odpovědí jsou unikátní akustické cihly HELUZ