Rekonstrukce koupelny a bytového jádra ze sádrokartonu

Rekonstrukce koupelny a bytového jádra ze sádrokartonu
Rigips
21. 11. 2021
Žádné komentáře

Pro rekonstrukci koupelny či bytového jádra je skvělým materiálem sádrokarton. Vzhledem k jeho nízké hmotnosti nezatíží nosnou konstrukci více než současné bytové jádro, nepotřebujete tedy pro jednoduchý projekt statický výpočet. Navíc, dodržíte-li doporučené montážní postupy, výstavba nové koupelny proběhne překvapivě rychle.

Staré koupelny svým vzhledem a dispozičním řešením většinou nesplňují nároky dnešní doby, dokonce často ničí estetický dojem celého bytu i mimo koupelnu. Zařizovací předměty jsou opotřebené, možná i nefunkční. Do bytového jádra by se měla vejít také pračka.

Ani poličky ve sprchovém koutě a nad vanou se sádrokartonem nejsou žádný problém. Jednoduše z něj vytvoříte působivé a praktické výklenky a niky, které se poté zakryjí obkladem.

V případě lehkých příček jsou ideální volbou systémové zárubně, jelikož jejich rozměry jsou přizpůsobeny skladebné tloušťce příčky. Nezapomeňte v koupelně provést elektrické ochranné pospojení všech kovových součástí (tedy i zárubní), kterých by se uživatelé mohli dotknout.

Základem úspěchu je také volba správného typu sádrokartonu. Abyste si co nejvíce ulehčili kotvení těžkých břemen, je vhodné použít vysokopevnostní sádrokarton Habito® H. Kromě impregnace zajistí i lepší akustické vlastnosti konstrukce (vzduchovou neprůzvučnost). Je tak vhodný i k odhlučnění prostor.

V případě, že se chcete poradit ohledně správné skladby konstrukce či sháníte podklady pro realizaci sádrokartonových konstrukcí, obraťte se na technickou podporu Rigips. Ve všedních dnech je k dispozici na telefonu 226 292 224 nebo můžete zaslat dotaz pomocí formuláře online.

Proč pro rekonstrukci použít právě sádrokarton?

  • Konstrukce zabírá málo místa.

  • Celá konstrukce je lehká, nezatěžuje proto stávající stropy.

  • Bez sekání drážek dokážete zakrýt všechny instalace.

  • Ze sádrokartonu vytvoříte v koupelně nejen příčky, ale i podhled.

  • Správně zvolenou skladbou dosáhnete dobrých akustických vlastností.

Jak při montáži postupovat?

Krok č. 1: Příprava

Nejdříve vybourejte a vykliďte stávající bytové jádro a zařízení kuchyně. Zachovejte jen svislé instalační vedení a vzduchotechnické průduchy, tzv. stoupačky.

Teď na podlahu vyměřte polohu jednotlivých příček, zohledněte tloušťku opláštění (kóty ve výkresu značí tloušťky celé příčky, pro založení tedy vyměřujte polohu profilů R-UW).

Horizontální profily R-UW zkraťte na potřebnou délku. Bude-li to třeba, můžete použít i zbytky profilů. Dříve než osadíte R-UW profily, podlepte je pěnovým napojovacím těsněním. To stejné proveďte i u svislých R-CW profilů navazujících na zdivo.

Obvodové profily k betonovým konstrukcím připevněte plastovými natloukacími hmoždinkami (průměr 6 mm), vzájemná rozteč nesmí přesáhnout 800 mm.

Teprve po osazení obvodového R-CW profilu přejděte k montáži R-UW profilu na strop.

Mezi podlahový a stropní profil nasuňte první svislou stojinu z R-CW profilu. Vodováhou zkontrolujte svislost budoucí příčky a označte polohu horního R-UW profilu na nosném stropě. R-UW profil na stropě připevněte obdobně jako na podlaze.

Nárožní R-CW profily, profily R-CW u zárubní i profily R-CW nesoucí instalační držáky, spojte s profily R-UW samořeznými šrouby do plechu typu LB o délce 9,5 mm.

Stojiny z R-CW profilů zkraťte tak, aby byly o 10-15 mm kratší než vzdálenost mezi podlahovým a stropním profilem R-UW. R-CW profily zůstávají v profilech R-UW volně nasunuty (bez sešroubování), kromě případů uvedených v předchozím bodě.

Krok č. 3: Kotvení zařizovacích předmětů

Umyvadlo ukotvíte pomocí držáku (určeného pro tento účel) ze sanitárního systému. Stejným způsobem se kotví také vyústění vanové baterie a jiných armatur.

Potřebujte-li ukotvit těžší předměty, můžete použít výdřevu z fošen. Fošnu musíte slícovat přesně do úrovně podkonstrukce. Do desek Habito® H však je možné třeba horní skříňky kuchyňské linky přidělat pouze vruty do dřeva s průměrem 5 mm (tzn. bez výdřevy).

Krok č. 4: Opláštění sádrokartonovými deskami a dokončení

Ponornou okružní pilou s vodící lištou a odsáváním bude pro vás formátování desek Habito® H nejjednodušší. Lze provést i odlamovacím nožem, ale díky pevnosti desek jen velmi těžce.

Maximální rozteč svislých profilů R-CW je 625 mm. Líc držáku umyvadla musí těsně doléhat k rubu následně montované desky Habito® H.

Abyste na připravenou konstrukci z R-CW profilů připevnili desky Habito® H, budete potřebovat elektrický šroubovák. Desky šroubujte speciálními šrouby Habito UMN 3,5×25 mm (rozteč šroubů max. 250 mm), a to výhradně do svislých profilů R-CW.

Minimální přířez desky Habito® H musí odpovídat alespoň 400 mm.

Desky opláštění podložte, nestavte je přímo na podlahu. Vznikne vám spára, kterou následně zatmelíte spárovacím tmelem Rifino Top. Tímto postupem zajistíte ideální neprůzvučnost konstrukce a zabráníte vzniku prasklin ve spárách mezi jednotlivými deskami.

Abyste mohli v budoucnu vyměnit vodovodní baterii nebo rohový ventil, použijte i zde speciální držák.

Vrtačkou s vykružovákem proveďte otvory v deskách pro vyústění instalací. Jakmile dokončíte rozvody instalací, vložte do dutiny příčky minerální izolaci. Izolace nesmí být příliš zmáčknutá, ale musí vyplňovat celý prostor příčky.

Nyní pokračujte opláštěním druhé strany příčky deskami Habito® H, udělejte do nich otvory pro všechna instalační vyústění.

V opláštění nezapomeňte vyříznout i otvor pro instalační dvířka, abyste zajistili přístup do instalační šachty. Do otvoru vsaďte dvířka a k ostění je připevněte šrouby TB 3,5×25 mm. Budou-li dvířka opatřena keramickým obkladem, musí být k tomu přizpůsobena.

Plochy, na které bude stříkat voda, ošetřete hydroizolačním nátěrem a do koutů vložte hydroizolační pásky.

Nakonec na opláštění nalepte keramický obklad, použijte k tomu flexibilní lepidlo. Na jednoduché opláštění deskami Habito® H a standardní rozteč stojin R-CW 625 mm lze použít jakýkoli běžně dostupný formát obkladu, avšak jeho plošná hmotnost nesmí přesáhnout 30 kg/m2.