Rekonstrukce koupelny a bytového jádra ze sádrokartonu

Rekonstrukce koupelny a bytového jádra ze sádrokartonu
Rigips
21. 11. 2021
Žádné komentáře

Pro rekonstrukci koupelny či bytového jádra je skvělým materiálem sádrokarton. Vzhledem k jeho nízké hmotnosti nezatíží nosnou konstrukci více než současné bytové jádro, nepotřebujete tedy pro jednoduchý projekt statický výpočet. Navíc, dodržíte-li doporučené montážní postupy, výstavba nové koupelny proběhne překvapivě rychle.

Staré koupelny svým vzhledem a dispozičním řešením většinou nesplňují nároky dnešní doby, dokonce často ničí estetický dojem celého bytu i mimo koupelnu. Zařizovací předměty jsou opotřebené, možná i nefunkční. Do bytového jádra by se měla vejít také pračka.

Ani poličky ve sprchovém koutě a nad vanou se sádrokartonem nejsou žádný problém. Jednoduše z něj vytvoříte působivé a praktické výklenky a niky, které se poté zakryjí obkladem.

V případě lehkých příček jsou ideální volbou systémové zárubně, jelikož jejich rozměry jsou přizpůsobeny skladebné tloušťce příčky. Nezapomeňte v koupelně provést elektrické ochranné pospojení všech kovových součástí (tedy i zárubní), kterých by se uživatelé mohli dotknout.

Rekonstrukce koupelny a bytového jádra ze sádrokartonu

Základem úspěchu je také volba správného typu sádrokartonu. Abyste si co nejvíce ulehčili kotvení těžkých břemen, je vhodné použít vysokopevnostní sádrokarton Habito® H. Kromě impregnace zajistí i lepší akustické vlastnosti konstrukce (vzduchovou neprůzvučnost). Je tak vhodný i k odhlučnění prostor.

V případě, že se chcete poradit ohledně správné skladby konstrukce či sháníte podklady pro realizaci sádrokartonových konstrukcí, obraťte se na technickou podporu Rigips. Ve všedních dnech je k dispozici na telefonu 226 292 224 nebo můžete zaslat dotaz pomocí formuláře online.

Proč pro rekonstrukci použít právě sádrokarton?

  • Konstrukce zabírá málo místa.

  • Celá konstrukce je lehká, nezatěžuje proto stávající stropy.

  • Bez sekání drážek dokážete zakrýt všechny instalace.

  • Ze sádrokartonu vytvoříte v koupelně nejen příčky, ale i podhled.

  • Správně zvolenou skladbou dosáhnete dobrých akustických vlastností.

Rekonstrukce koupelny a bytového jádra ze sádrokartonu

Jak při montáži postupovat?

Krok č. 1: Příprava

Nejdříve vybourejte a vykliďte stávající bytové jádro a zařízení kuchyně. Zachovejte jen svislé instalační vedení a vzduchotechnické průduchy, tzv. stoupačky.

Teď na podlahu vyměřte polohu jednotlivých příček, zohledněte tloušťku opláštění (kóty ve výkresu značí tloušťky celé příčky, pro založení tedy vyměřujte polohu profilů R-UW).

Rekonstrukce koupelny a bytového jádra ze sádrokartonu

Horizontální profily R-UW zkraťte na potřebnou délku. Bude-li to třeba, můžete použít i zbytky profilů. Dříve než osadíte R-UW profily, podlepte je pěnovým napojovacím těsněním. To stejné proveďte i u svislých R-CW profilů navazujících na zdivo.

Rekonstrukce koupelny a bytového jádra ze sádrokartonu

Obvodové profily k betonovým konstrukcím připevněte plastovými natloukacími hmoždinkami (průměr 6 mm), vzájemná rozteč nesmí přesáhnout 800 mm.

Teprve po osazení obvodového R-CW profilu přejděte k montáži R-UW profilu na strop.

Rekonstrukce koupelny a bytového jádra ze sádrokartonu

Mezi podlahový a stropní profil nasuňte první svislou stojinu z R-CW profilu. Vodováhou zkontrolujte svislost budoucí příčky a označte polohu horního R-UW profilu na nosném stropě. R-UW profil na stropě připevněte obdobně jako na podlaze.

Rekonstrukce koupelny a bytového jádra ze sádrokartonu

Nárožní R-CW profily, profily R-CW u zárubní i profily R-CW nesoucí instalační držáky, spojte s profily R-UW samořeznými šrouby do plechu typu LB o délce 9,5 mm.

Stojiny z R-CW profilů zkraťte tak, aby byly o 10-15 mm kratší než vzdálenost mezi podlahovým a stropním profilem R-UW. R-CW profily zůstávají v profilech R-UW volně nasunuty (bez sešroubování), kromě případů uvedených v předchozím bodě.

Rekonstrukce koupelny a bytového jádra ze sádrokartonu

Krok č. 3: Kotvení zařizovacích předmětů

Umyvadlo ukotvíte pomocí držáku (určeného pro tento účel) ze sanitárního systému. Stejným způsobem se kotví také vyústění vanové baterie a jiných armatur.

Potřebujte-li ukotvit těžší předměty, můžete použít výdřevu z fošen. Fošnu musíte slícovat přesně do úrovně podkonstrukce. Do desek Habito® H však je možné třeba horní skříňky kuchyňské linky přidělat pouze vruty do dřeva s průměrem 5 mm (tzn. bez výdřevy).

Rekonstrukce koupelny a bytového jádra ze sádrokartonu

Krok č. 4: Opláštění sádrokartonovými deskami a dokončení

Ponornou okružní pilou s vodící lištou a odsáváním bude pro vás formátování desek Habito® H nejjednodušší. Lze provést i odlamovacím nožem, ale díky pevnosti desek jen velmi těžce.

Rekonstrukce koupelny a bytového jádra ze sádrokartonu

Maximální rozteč svislých profilů R-CW je 625 mm. Líc držáku umyvadla musí těsně doléhat k rubu následně montované desky Habito® H.

Abyste na připravenou konstrukci z R-CW profilů připevnili desky Habito® H, budete potřebovat elektrický šroubovák. Desky šroubujte speciálními šrouby Habito UMN 3,5×25 mm (rozteč šroubů max. 250 mm), a to výhradně do svislých profilů R-CW.

Rekonstrukce koupelny a bytového jádra ze sádrokartonu

Minimální přířez desky Habito® H musí odpovídat alespoň 400 mm.

Desky opláštění podložte, nestavte je přímo na podlahu. Vznikne vám spára, kterou následně zatmelíte spárovacím tmelem Rifino Top. Tímto postupem zajistíte ideální neprůzvučnost konstrukce a zabráníte vzniku prasklin ve spárách mezi jednotlivými deskami.

Rekonstrukce koupelny a bytového jádra ze sádrokartonu

Abyste mohli v budoucnu vyměnit vodovodní baterii nebo rohový ventil, použijte i zde speciální držák.

Vrtačkou s vykružovákem proveďte otvory v deskách pro vyústění instalací. Jakmile dokončíte rozvody instalací, vložte do dutiny příčky minerální izolaci. Izolace nesmí být příliš zmáčknutá, ale musí vyplňovat celý prostor příčky.

Rekonstrukce koupelny a bytového jádra ze sádrokartonu
Rekonstrukce koupelny a bytového jádra ze sádrokartonu

Nyní pokračujte opláštěním druhé strany příčky deskami Habito® H, udělejte do nich otvory pro všechna instalační vyústění.

Rekonstrukce koupelny a bytového jádra ze sádrokartonu

V opláštění nezapomeňte vyříznout i otvor pro instalační dvířka, abyste zajistili přístup do instalační šachty. Do otvoru vsaďte dvířka a k ostění je připevněte šrouby TB 3,5×25 mm. Budou-li dvířka opatřena keramickým obkladem, musí být k tomu přizpůsobena.

Rekonstrukce koupelny a bytového jádra ze sádrokartonu

Plochy, na které bude stříkat voda, ošetřete hydroizolačním nátěrem a do koutů vložte hydroizolační pásky.

Nakonec na opláštění nalepte keramický obklad, použijte k tomu flexibilní lepidlo. Na jednoduché opláštění deskami Habito® H a standardní rozteč stojin R-CW 625 mm lze použít jakýkoli běžně dostupný formát obkladu, avšak jeho plošná hmotnost nesmí přesáhnout 30 kg/m2.