Bezpečné komíny HELUZ

Bezpečné komíny HELUZ
HELUZ
12. 11. 2021
Žádné komentáře

Nová pravidla pro bezpečné zabudování komínu do stavby udává nová bezpečnostní norma. A právě HELUZ jako první přišel s komínovým systémem, který úspěšně absolvoval všechny zkoušky v souladu právě s touto normou. Své kvalitní komínové systémy dodává nejen pro český, ale i slovenský trh.

Co říká norma?

Bezpečnostní norma ČSN EN 1443 stanovuje požadavky na vlastnosti komínů, vložek, kouřovodů a konstrukčních dílů a příslušenství, které odvádějí spaliny od spotřebičů paliv do ovzduší. Také stanovuje požadavky na požární odolnost komína, schopnost zabránit vznícení hořlavin, jež se vyskytují v jeho blízkosti, a zabránit přenosu požáru komínem.

„Bezpečné zabudování komínu do stavby dlouho nebylo v technických normách řešeno. V roce 2019 vyšla nová evropská norma, která tato pravidla zavádí. Podle zkušební normy je nově nutné komíny také zkoušet. Zkoušky určí, jak je možné komín zabudovat bezpečně  do stavby. HELUZ vnímá zabudování komínu do stavby jako velmi důležitou charakteristiku tohoto prvku a je prvním výrobcem komínových systémů v ČR a SR, který absolvoval se svými systémy zkoušky podle nových norem. V normách je uvedeno mnoho příkladů stavebních sestav, pro které je možné bezpečné zabudování komínu zkoušet. K otázce bezpečnosti přistupujeme s maximální mírou zodpovědnosti. Při zkouškách se prokázala kvalita našich systémů a my tak budeme schopni deklarovanou bezpečnou vzdálenost mezi komínem a hořlavou konstrukcí zmenšit na 30 mm.“

Jelikož mohou být výsledky zkoušek pro běžného stavebníka nepřehledné, vytvořili v HELUZ podrobné návody pro zabudování komínu do stavby jako nedílnou součást montážních návodů. HELUZ tak jako první dodává komín na stavbu s jasnými pravidly a umožňuje všem s těmito informacemi pracovat.

Cihelné komínové systémy

Cihelné komíny HELUZ umožňují připojit jakýkoliv spotřebič a stejně tak do nich můžete využít jakýkoliv druh paliv. Jsou tak vhodné jak pro rodinné domy, chaty a chalupy, tak i pro bytové projekty.

Sortiment, který společnost dlouhodobě vyvíjí, má vysokou kvalitu, dlouhou životnost a velmi příjemnou cenu. Zahrnuje izostatické i šamotové komínové vložky, nadstřešní části, prostupy komínů hořlavými konstrukcemi, komínové stříšky atd.

Kromě sortimentu se u HELUZ můžete spolehnout také na kvalitní servis a technickou podporu.

HELUZ IZOSTAT

I pro pasivní domy má HELUZ řešení. Je jím komínový systém HELUZ IZOSTAT, který je vhodný pro všechny typy paliv, od pevných, přes plynná, až po kapalná. Je určen pro atmosferický provoz. Tento systém tvoří tenkostěnné keramické izostatické vložky, tepelná izolace a broušené cihelné komínové tvarovky. Konstrukcí umožňuje bezpečný odvod spalin do volného ovzduší, ale kromě toho i přisávání vzduchu ke spotřebiči jedním komínovým průduchem.

Je ho možné kombinovat s jakýmkoliv systémem HELUZ.

HELUZ KLASIK

Další variantou je komínový systém HELUZ KLASIK, který je určen pro atmosferický provoz a pevná paliva. Je tedy vhodný například pro krby, kamna, krbové vložky a kotle na pevná paliva.

Tento systém je vhodný i pro rekonstrukce komínů s možností kombinace s jakýmkoliv jiným komínovým systémem HELUZ. Umožňuje bezpečný odvod spalin do volného ovzduší.