Jak na montáž suché podlahy

Jak na montáž suché podlahy
Rigips
21. 10. 2021
Žádné komentáře

Montáž suchých podlah lze provést ve všech bytových i občanských budovách s běžným provozem vč. dřevostaveb. Vzhledem k tomu, že jsou lehké a zbytečně nezatěžují stávající konstrukce, jsou vhodné pro řešení střešních nástaveb i pro půdní vestavby.

Další velkou výhodou suchých podlah RigiStabil a Rigidur je, že se vyhnete dlouhým technologickým přestávkám, což urychlí a zjednoduší stavbu. Také se jejich pokládka obejde bez zanášení vlhkosti do stávajících konstrukcí, mají dobré akustické vlastnosti a mohou se kombinovat s podlahovým vytápěním, čímž jsou ekonomicky efektivnější.

Suché podlahy je možné použít v místnostech s vlhkostí až do 90 %. Jsou tedy vhodné i do koupelen a sociálních zařízení. Ing. Zdeněk Černošek, produktový manažer Rigips, však doporučuje aplikovat tekutou hydroizolaci v místech, kde desky přijdou do styku s ostřikující vodou.

Povrch suchých podlah Rigidur a RigiStabil disponuje vysokou tvrdostí (35 MPa, Brinell), je tedy odolný vůči vyššímu zatížení a nepoškodí jej ani ježdění kolečkových židlí v kancelářích. Podlahové dílce sestávají vždy ze dvou sádrovláknitých desek Rigidur, či sádrokartonových desek RigiStabil, které jsou k sobě slepené již z výroby. Po obvodu každého dílce je polodrážka. Ta se následně slepí a sešroubuje, což také zajišťuje vyšší pevnost a odolnost podlah.

Finální podlahovou krytinu můžete použít téměř jakoukoli – od koberců přes dřevěné podlahy až po keramické dlažby. Musíte ale dodržet montážní postupy aplikace krytiny.

Proč zvolit suché podlahy RigiStabil?

  1. Díky jejich nízké hmotnosti nezatěžují stávající konstrukce.

  2. Při jejich montáži není třeba dodržovat technologické přestávky.

  3. Protože se jedná o suchou stavbu, nezanášejí do stávajících konstrukcí vlhkost.

  4. Vyznačují se dobrými akustickými vlastnostmi.

  5. Je možné je použít i s podlahovým vytápěním.

Montáž suché podlahy

Jako první je nutné kvalitně připravit podklad. Musí být rovný, stabilní a dostatečně nosný. Budova musí být izolována proti zemní vlhkosti. Aby nedošlo k negativnímu působení zbytkové vlhkosti nového betonového podkladu na podlahovou konstrukci, je potřeba použít separační polyethylenovou fólii. Ohlídejte si také nejčastější chyby spojené s pokládkou suché podlahy.

Následně vytvořte dilatační spáru za pomocí minerální plsti, nebo pěnové hmoty s tloušťkou 5-10 mm. Zabrání se tak přenosu zvuku na okolní konstrukce.

I ty nejmenší nerovnosti musejí být důkladně vyrovnány. Malé nerovnosti do 5 mm spraví spárovací tmel MAX, nerovnosti do 10 mm srovná samonivelační stěrka, na drobné nerovnosti pomůže např. i Mirelon. Se srovnáním nerovnosti od 10 do 60 mm je vhodné použít suchý vyrovnávací podsyp Rigips.

Pokládka podlahových dílců by měla začínat v protilehlém levém rohu místnosti (bráno od vchodu do místnosti). U dílců u stěny odstraňte polodrážky, které by jinak přiléhaly ke stěně. Snížíte tak riziko deformace podlahy při zatížení. K odříznutí polodrážek použijte kotoučovou pilu s vodící lištou.

Spojujte jednotlivé díly podlahovým lepidlem. Vždy zkontrolujte, že díly do sebe správně zapadly. Podlahové dílce RigiStabil se nakonec musejí ukotvit pomocí šroubů RigiStabil, nebo rozpěrných sponek do suchých podlah.

Pokud se rozhodnete využít samotných desek, ne podlahových dílců, nejdříve dejte vrstvu desek nasucho lícovým kartonem dolů, potom na ni naneste podlahové lepidlo Rigidur v pruzích. Druhou vrstvu položte lícovým kartonem nahoru, dbejte na to, aby se spáry vzájemně překrývaly. Před zaschnutím lepidla spojte desky rozpěrnými sponkami, nebo šrouby.

Jakmile lepidlo zaschne, odstraňte jeho zbytky. Nyní máte podlahu přichystanou na pokládku finální podlahové krytiny. Podklad přizpůsobte zvolené podlahové krytině.

V případě nejasností týkajících se suchých podlah se obraťte na technickou podporu Rigips, tel.: 226 292 224, ctp@rigips.cz.

Způsoby vyrovnání podkladu před samotnou montáží

  • Nerovnosti do 5 mm – Pro vyrovnání nerovností do 5 mm (hrubý beton, podklad z fošen) použijte mezivrstvu z vlnité lepenky, Mirelon, nebo spárovací tmel MAX.

  • Nerovnosti od 5 do 10 mm – Lokální nerovnosti do 10 mm můžete vyrovnat pomocí tmelení. K tomu je možné použít spárovací tmel MAX nebo samonivelační stěrku Weber a penetrace k nim určené.

  • Nerovnosti od 10 do 60 mm – Suchým vyrovnávacím podsypem Rigips vyrovnáte nerovnosti od 10 do 60 mm a také zvýšíte úroveň podlahy.

  • Nerovnosti nad 60 mm – V tomto případě je možná kombinace podsypu a vrstvy izolantů (např. polystyren, dřevovláknité desky). Při instalaci teplovodního podlahového topení na vyšší vrstvu podsypu nebo při použití vyšší vrstvy izolantu, je nutné oddělit vrstvu izolantů od podsypu deskou Rigidur o minimální tloušťce 10 mm, nebo deskou RigiStabil tloušťky 12,5 mm.

Jak správně řešit detaily

Technologická nekázeň, neznalost a používání nesprávných a nesystémových prvků mohou způsobit montážní chyby, se kterými se můžete v praxi setkat. Jak tedy máte řešit detaily, abyste se vyhnuli zbytečným problémům?

Úprava v prostoru dveří

Suchá podlaha se v prostoru dveří provádí běžně bez přerušení. V případě, že je podlaha v prostoru dveří přerušena, podloží se podlahové dílce „plovoucí“ dřevěnou deskou s vyhovující tloušťkou a šířkou (maximálně 70 mm). Dřevěnou podložku uložte na pružnou vrstvu (např. Mirelon o tl. 2 mm) a spojte s podlahovými dílci šrouby, či sponkami pouze na jedné straně spáry.

Úprava u dilatační spáry objektu

Jsou-li v objektu provedeny dilatační spáry, proveďte dilataci umožňující příslušné posuvy i v konstrukci podlahy. Vložte pod spáru podložku z dřevěné desky vhodné tloušťky a šířky (max. 70 mm), uložte ji na pružnou vrstvu (např. Mirelon 2 mm). Podložku k podlahovým dílcům připojte šrouby, nebo sponkami (sponky s pryskyřicí) na jedné straně dilatační spáry.

Napojení na masivní podlahu

Okraj suché podlahy u napojení na masivní podlahu podložte dřevěnou deskou o vhodné tloušťce i šířce (max. 70 mm). Tuto desku uložte na pružnou vrstvu, např. na Mirelon s tloušťkou 2 mm. Spojte podlahové dílce a podložku šrouby, nebo sponkami (sponky s pryskyřicí).

Napojení plovoucí suché podlahy k příčce

Proveďte volné napojení pomocí pásu z minerální plsti, hobry, nebo pěnové hmoty s tloušťkou 5 mm po celém obvodu místnosti, abyste zabránili přenosu zvuku mezi podlahou a okolními konstrukcemi a umožnili dilataci.