Kompletní systém pro vaši stavbu? Odpovědí je HELUZ!

Kompletní systém pro vaši stavbu? Odpovědí je HELUZ!
HELUZ
13. 10. 2021
Žádné komentáře

Co je při stavbě nejdůležitější? Pro uživatele to bývá komfort po tepelné a akustické stránce, pro stavebníky jednoduchá a rychlá výstavba. Pokud jste stavebník a budoucí uživatel v jedné osobě, určitě víte, o čem je řeč.

Když cihly předběhnou dobu i normy

V roce 2020 začaly platit přísné požadavky na stavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie. Tento požadavek se stal pro výrobce stavebních materiálů velkým strašákem. Ne tak ale pro HELUZ. Jejich cihly HELUZ FAMILY 2in1 svými tepelně izolačními parametry tyto normy splňovaly již 10 let předtím a předběhly tak dobu i stanovené normy. Konkrétně tyto parametry splňují cihly HELUZ od šířky 38 cm. Od šířky 50 cm cihly plněné patentovaným způsobem polystyrenovými kuličkami dosahují nejlepších tepelně izolačních parametrů na trhu.

Jak bránit přehřátí interiéru? Odpovědí je venkovní stínění uložené v PŘEKLADU HELUZ FAMILY 3in1 nosný

K největším únikům tepla v zimě a naopak jeho pronikání do interiéru v létě dochází samozřejmě přes okna a další skleněné plochy, které jsou však velmi žádaným prvkem moderní architektury. Pro zachování tepelně izolačních vlastností a komfortu je tedy nutné myslet na venkovní stínění. To by ale nemělo narušovat linie domu.

A přesně toto vše měl na paměti i HELUZ, když začal vyrábět nosné roletové a žaluziové překlady pro uložení schránek venkovních žaluzií a rolet. Překlady jsou přitom úplně skryty pod omítkou.

Skvělou zprávou pro stavebníky je novinka, se kterou HELUZ přišel loni. Nemusíte se totiž rozhodovat, zda a jaké stínění budete na svůj dům chtít. Překlad HELUZ FAMILY 3in1 nosný má totiž integrovanou vyjímatelnou tepelnou izolaci, přičemž vnitřní prostor je variabilní. Můžete do něj tedy umístit venkovní žaluzie, rolety, screeny, nebo ho nechat vyplněný izolantem. A na to vše vám stačí jediný typ nosného překladu. Letos HELUZ nechal tuto novinku ještě vylepšit grafitovým polystyrenem s výrazně lepšími tepelně izolačními vlastnostmi oproti klasickému EPS.

Překlad HELUZ FAMILY 3in1 nosný je určen pro jednovrstvé zdivo z tepelně izolačních cihel HELUZ FAMILY. Je plně skrytý pod omítkou, uzpůsoben pro elektrické ovládání. Můžete ho instalovat i pro vyšší okna či balkonové dveře.

„PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný je dodáván na stavbu plně vybavený izolantem. Nikdo s ním nemusí nic dělat, lze ho osadit, zazdít a získat nosnost a tepelně izolační vlastnosti, jako kdyby stavebník použil klasické nosné překlady 23,8. Kdykoli se ale může rozhodnout namontovat zastínění. Tento překlad mu to umožní díky možnosti postupně vytahovat jednotlivé díly izolantu, čímž stavebník postupně získá prostor pro žaluzii, malou roletu anebo i velkou schránku pro roletu. V každé fázi tedy v překladu zůstává maximum izolantu pro dané řešení.“

Akustický komfort zajistí cihly HELUZ

Každý, kdo staví nebo rekonstruuje, si samozřejmě přeje také akustický komfort. Klid, ticho, pohodu, žádný hluk z ulice ani od sousedů.

Ideální pro mezibytové příčky je tak HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená. Se svými 21 cm dosahuje zvukově izolačních vlastností klasické třicítky. Je vyplněna cihelným střepem a minerální vlnou. Konstrukci pak tvoří dvě tvarovky spojené minerální vlnou a chová se tak jako konstrukce dvojitá. Kromě skvělé zvukové izolace zároveň redukuje přenos konstrukčního hluku a zlepšuje tepelně izolační vlastnosti stěny.

Akustické cihly pro nosné i nenosné zdivo doplňuje také HELUZ AKU Z 17,5 se svým specifickým tvarem písmene Z a rozměry 375×175×249 mm. I přes malou tloušťku zdiva vyzděného na maltu pro tenké spáry poskytuje zdivo omítnuté z obou stran vápencocementovou omítkou o tloušťce 15 mm nadstandardní akustický komfort. Díky unikátní geometrii, robustnosti, a tím pádem pevnosti v tlaku je vhodná především pro vnitřní nosné stěny. Kromě akustické izolace má zdivo také velmi dobrou tepelnou akumulaci a přináší tak vnitřní teplotní stabilitu.

V kompletním systému HELUZ nechybí ani doplňkové cihly pro konstrukční detaily

Aby výstavba domu byla co nejpohodlnější a nejrychlejší, má ve svém sortimentu HELUZ kompletní sytém. A to nejen cihly pro obvodové i vnitřní zdivo, ale i řešení pro všechny konstrukční detaily v podobě doplňkových cihel pro rohy, ostění a parapety, prvků pro komíny, překlady, stropy i střechy. Stavba domu je pak jako lego pro dospělé.

Žádný sortiment nemusíte hledat nikde jinde a navíc máte jistotu, že na sebe jednotlivé prvky navazují a mají stejné technické parametry. Systém je navíc celý keramicky, takže dům postavíte z jednoho materiálu a nemusíte tak řešit specifikaci omítek pro různou roztažnost a pružnost různých materiálů.

S předem připravenou maltou HELUZ SIDI vás bude stavba bavit

Nebyl by to kompletní systém bez malty. HELUZ SIDI je z výroby předem připravená tekutá malta, do níž se na stavbě nemusí už nic přidávat. Aplikuje se válečkem, jako byste malovali stěnu. Díky tomu nemusíte řešit přívod elektřiny na stavbu, nepotřebujete vodu ani žádné speciální drahé pomůcky. Díky tomu nepotřebujete ani více pomocníků a stavbu si tak výrazně zjednodušíte a urychlíte. Což vám potvrdí i stavebníci, kteří maltu sami vyzkoušeli.

„Na stavbách si ji moc chválí, je to obrovské zjednodušení, u kterého nemusíte přemýšlet, jakým poměrem rozmíchat sypkou směs s vodou. Odpadá potřeba drahého nanášecího válce, který by pak někdo musel umýt, postarat se o pomůcky... Zdivo přitom vykazuje obdobné vlastnosti mechanické, tepelně izolační, akustické a statické, jako při použití cementové tenkovrstvé malty.“

V praxi to pak vypadá tak, že vezmete kýbl s materiálem, sáhnete do něj válečkem a nanesete. Výrazně se tak zvýší produktivita práce a zdivo má skvělé parametry. Nutno podotknout, že nikde v Evropě nedostanete podobný výrobek.

Malta HELUZ SIDI je revolucí při dosahování deklarovaných parametrů konstrukce při snadném zpracování, ekonomicky dostupná technologie a finančně úspornější varianta pro všechny stavebníky.