Proč a jak lepit sádrokartonové desky na zeď

Proč a jak lepit sádrokartonové desky na zeď
Rigips
7. 10. 2021
Žádné komentáře

Z SDK desek nemusíte pouze stavět nové příčky, ale můžete s jejich pomocí zakrýt staré, nevzhledné zdi. Jde o tzv. suchou omítku, kdy lepíte sádrokartonové desky ke stěně pomocí speciálního tmelu Rifix. Tato předstěna vytvoří v interiéru hladkou a pěknou zeď a nemusíte řešit klasické omítání.

Technologii můžete použít pouze pro svislé konstrukce. Tmel se nanáší buďto přímo na desky, nebo na obkládanou zeď.

Nanášení tmelu na zeď využijete především při lepení na problematický podklad, např. rozpadající se starou omítku. Nejprve rozměříte umístění jednotlivých terčů, poté pouze tato místa oklepete, očistíte a ošetříte vhodným nátěrem. Jedná-li se o povrch nesavý či příliš hladký, použijte základní kontaktní nátěr. Příliš savý povrch opatřete základním penetračním nátěrem.

V případě, že se chcete poradit ohledně řešení detailů či výběru materiálu, obraťte se na technickou podporu Rigips. Doporučujeme i prostudovat technické materiály Rigips, jako je např. souborná a přehledná Montážní příručka sádrokartonáře.

Jak připravit tmel Rifix

Nachystejte si čisté plastové vědro bez zbytků zaschlého tmelu. Lepící tmel Rifix nasypte do čisté studené vody, prášek by měl dosahovat úrovně hladiny vody. Nechejte v klidu 1-2 minuty, potom rozmíchejte elektrickou metlou, případně ručně. Dbejte na správnou konzistenci tmelu, protože dodatečné vsypávání prášku se nedoporučuje. Ředění vodou možné je. Doba zpracovatelnosti je minimálně 60 minut.

Postup lepení SDK desek na zeď

Délka sádrokartonových desek musí být o přibližně 20 mm kratší než světlá výška místnosti. Pomocí „brnkačky“ (značkovací šňůry) vytyčíte na podlaze i na stropě úroveň líce podkladu.

Při nanášení lepícího tmelu Rifix na rub SDK desek tvořte tmelem tzv. terčíky uspořádané do tří řad při podélných hranách a v podélné ose desky. Jejich vzdálenost v řadě bude 30-35 cm. Tloušťka lepidla v terčích by měla být v rozmezí 10-40 mm.

Pokud zvolíte druhou variantu postupu, tvořte při nanášení lepícího tmelu Rifix na zeď také terče, a to ve stejném rozmístění jako v předešlém případě. Další postup je v obou případech již totožný.

Osaďte na stěnu sádrokartonové desky o tloušťce 12,5 mm. Použijte podklady tlusté asi 10 mm, aby vznikla u podlahy i stropu mezera přibližně 10 mm pro optimální vyrovnání desek a odvětrání vlhkosti z lepícího tmelu.

Za použití vodováhy vyrovnejte první rohovou desku. Pro konečné vyrovnání desek použijte srovnávací lať a gumovou paličku. Kontrolujte rovinnost osazených desek ve všech směrech (příčně, podélně i křížově).

Nakonec klasicky zatmelte spáry mezi deskami a spáry u stropu i podlahy. Použijte tmel Rifino Top, s ním můžete vyzkoušet i tmelení sádrokartonu bez broušení. Můžete tak dosáhnout vyšší kvality povrchu konstrukce a zároveň ušetřit drahocenný čas. Než přistoupíte k tmelení, dodržte technologickou přestávku pro vyzrání lepícího tmelu Rifix 2-3 dny (podle konkrétních podmínek).

Správně připravený podklad

Aby lepení desek bylo úspěšné, je třeba správně připravit podklad.

Podklad musí být pevný, soudržný a stabilní, bez živých prasklin. Je důležité, aby byl suchý a dosahoval minimální teploty 5°C. Povrch nesmí být mastný.

V případě, že je povrch nenasákavý, sklovitě hladký (např. beton), ošetřete jej základním kontaktním nátěrem. Před použitím nátěr dobře promíchejte.

Příliš savý povrch (př. cihelné zdivo, pórobeton) natřete základním penetračním nátěrem nebo naředěným základním penetračním nátěrem – koncentrátem. Použijete-li základní penetrační nátěr (ředěný, koncentrát) nebo základní kontaktní nátěr, vyčkejte s lepením sádrokartonových desek 8-12 hodin od aplikace nátěru, aby mohlo dojít k dostatečnému proschnutí.

Maximální odchylka od rovinnosti povrchu nesmí být větší než 30 mm.