Jaký typ venkovních žaluzií je nejjednodušší na montáž a jak na to?

Jaký typ venkovních žaluzií je nejjednodušší na montáž a jak na to?
Labona.cz
17. 10. 2021
Žádné komentáře

Venkovní žaluzie jsou čím dál oblíbenější variantou stínění oken. Jenže na trhu je více druhů, tak který je pro vás ten pravý? Lamely můžete vybírat podle hloubky ostění, tepelné propustnosti, odolnosti proti větru i podle účinku zastínění. Velmi záleží i na tom, zda již máte hotovou fasádu, a kolik chcete do žaluzií investovat.

Možná provedení venkovních žaluzií:

 • Přiznaná venkovní žaluzie

 • Podomítková montáž venkovní žaluzie

 • Podomítková monáž venkovní žaluzie do purenitových boxů

 • Samonosná venkovní žaluzie VIVA

1. Přiznaná venkovní žaluzie

Přiznanou venkovní žaluzii můžete montovat i v případě, že už máte hotovou fasádu. Je tedy vhodná i pro dodatečnou montáž. Celá žaluzie, včetně krycího boxu i vodících lišt, je viditelná, proto se jedná o výrazný prvek domu.

Z finančního hlediska je tato varianta nejlevnější. Lamely lze ovládat manuálně, nebo motoricky. V případě manuálního ovládání se méně zasahuje do okna.

Jaký typ venkovních žaluzií je nejjednodušší na montáž a jak na to?

Postup montáže

Pro montáž venkovní žaluzie by mělo být hotové ostění, probarvená fasáda a hotové vnější parapety.

Nachystejte si:

 • svinovací metr,

 • vodováhu,

 • tužku,

 • kladívko,

 • elektrickou vrtačku a vrtáky dle podkladního materiálu,

 • akumulátorovou vrtačku,

 • magnetický nástavec,

 • bity PZ2, PH2, magnetický nástavec na šestihrannou hlavu 8 a 10,

 • sadu imbusových klíčů,

 • montážní kabel,

 • malou ráčnu a ořech 8,

 • klíč maticový č.10 a 13,

 • sadu šroubováků izolovaných elektro.

Postup

1. Vyměření šířky a výšky venkovní žaluzie

Šířku i výšku měřte alespoň na třech místech, platí nejmenší naměřená hodnota. Měří se výška včetně nábalu žaluzie. Jestliže máte vyměřeno, pokračujte objednávkou, kde vyplníte pár dalších snadných kroků a odešlete.

Než začnete se samotnou montáží, změřte otvor, porovnejte jej s připravenou žaluzií a zkontrolujte ovládání.

Jaký typ venkovních žaluzií je nejjednodušší na montáž a jak na to?

2. Rozvržení umístění držáků žaluzie

Držáky žaluzií nesmí zasahovat do textilních pásků. Jejich vzdálenost od ložiska by měla být 100 mm.

Jaký typ venkovních žaluzií je nejjednodušší na montáž a jak na to?

3. Vodorovné upevnění držáků

Počet držáků volte dle doporučení dodavatele. Použijte izolované držáky žaluzií. Berte v úvahu umístění držáků vůči nosnému podkladu, na který se budou kotvit. Důležité je zvolit správný materiál ke kotvení kvůli nosnosti a eliminaci vzniku rezonancí.

Jaký typ venkovních žaluzií je nejjednodušší na montáž a jak na to?

4. Vsunutí žaluzie

Zasuňte žaluzie do objímek v držácích a zajistěte. Šrouby objímek nedotahujte.

Jaký typ venkovních žaluzií je nejjednodušší na montáž a jak na to?

5. Příprava průchodu pro ovládání klikou nebo šňůrou

Nyní připravte průchod pro ovládání klikou nebo šňůrou. Pro elektrické ovládání zapojte zástrčku.

Jaký typ venkovních žaluzií je nejjednodušší na montáž a jak na to?

6. Montáž průchodky kliky

Namontujte zevnitř průchodku kliky. Pokud je trn dlouhý, zkraťte jej na potřebnou délku, poté protáhněte šňůru otvorem a přidělejte krytku průchodu šňůry.

Jaký typ venkovních žaluzií je nejjednodušší na montáž a jak na to?

7. Dotažení šroubů

Dotáhněte šrouby na objímkách v držácích.

Jaký typ venkovních žaluzií je nejjednodušší na montáž a jak na to?

8. Montáž vodící lišty

Teď nasaďte vodítka lamel vodící lišty (opatřeny držáky vodících lišt) a přimontujte je na rám okna, nebo do ostění. Pokud montujete do ostění, nepoužívejte držáky vodících lišt, ale vodící lištu připevněte otvory, které jsou vytvořené v těle vodící lišty. Vodící lišty je nutné nainstalovat na střed horního profilu žaluzie.

Jaký typ venkovních žaluzií je nejjednodušší na montáž a jak na to?

9. Kontrola žaluzií

Žaluzie spusťte do spodní polohy. Jsou-li lamely vedeny lankem, přidělejte držáky lanka. Pozor, vodící lišty ani lanka nesmí svírat lamely. Také zkontrolujte, zda jsou vodící lišty ve svislé poloze.

Jaký typ venkovních žaluzií je nejjednodušší na montáž a jak na to?

10. Montáž krycího plechu

Sklopte lamely a nasaďte krycí schránku na držáky. Zastrčte prodloužení držáku do kapsy na krycím plechu a utáhněte fixační šroubek. Krycí plech přes otvor v držáku zajistěte šroubem (Tex vrutem).

Jaký typ venkovních žaluzií je nejjednodušší na montáž a jak na to?
Jaký typ venkovních žaluzií je nejjednodušší na montáž a jak na to?

11. Kontrola pohonu

U žaluzií poháněných motorem zapojte montážní kabel. Odzkoušejte funkčnost. Bude-li potřeba, seřiďte koncové polohy.

Jaký typ venkovních žaluzií je nejjednodušší na montáž a jak na to?
Jaký typ venkovních žaluzií je nejjednodušší na montáž a jak na to?

12. Dokončení

Připevněte držák kliky v interiéru. Dle dodaného schématu zapojení zapojte ovládací spínač.

Jaký typ venkovních žaluzií je nejjednodušší na montáž a jak na to?

2. Podomítková montáž venkovní žaluzie

Pro tuto variantu je nutné mít připravenou fasádu pro podomítkové provedení venkovní žaluzie. Krycí schránka je včleněna do zateplovacího systému nebo obvodového pláště.

Postup montáže

1. Zaměření

Nejdříve proběhne vyměření pro podomítkovou přípravu, tedy box a montážní profil vodící lišty.

2. Montáž držáků a krycích plechů

Montáž držáků a krycích plechů probíhá ve fázi hrubé stavby do připraveného extrudovaného polystyrenu v lepidle.

3. Vpalování/vyřezávání montážních profilů pro vodící lištu

Jakmile je osazený čistý polystyren (bez lepidla i perlinky), přichází na řadu vpalování/vyřezávání montážních profilů pro vodící lištu. U-profil se usazuje na střed špalety, resp. střed U profilu má být na středu špalety.

Jaký typ venkovních žaluzií je nejjednodušší na montáž a jak na to?

4. Dokončení fasády

Na stavbu se nanese lepidlo s perlinkou i fasáda.

5. Vyměření žaluzií

Jestliže je fasáda hotová, je možné přistoupit k finálnímu vyměření žaluzií a následně jejich montáži. Při montáži postupujte totožně jako při montáži přiznané venkovní žaluzie od bodu 4.

Nezapomeňte, že v případě motorického ovládání je nutné udělat přípravu pro elektrozapojení.

3. Podomítková montáž venkovní žaluzie do purenitových boxů

V případě montáže na pasivní dům je nejvhodnější variantou podomítková montáž venkovní žaluzie do purenitového boxu. Purenitový box má skvělé izolační vlastnosti a je odolný vůči změnám teplot, vlhkosti i tlaku. Montovat lze ihned po osazení oken i s ostěním.

Ovládání je opět motorické.

Postup montáže si můžete přečíst v našem předchozím článku.

4. Samonosná žaluzie VIVA

Box s vodícími lištami se může montovat ihned po osazení oken. Potom obložíte polystyrenem, zatáhnete do lepidla s perlinkou, a nakonec nanesete fasádu.

Obrovskou výhodou samonosných žaluzií je jejich snadná montáž, která lze provést v několika jednoduchých krocích.

Postup montáže

1. Vyměření šířky a výšky samonosných venkovních žaluzií

Výšku i šířku měřte alespoň na třech místech. Nejmenší naměřená hodnota je výrobním rozměrem. Měří se celková výška, tj. výška vč. nábalu žaluzie.

Jaký typ venkovních žaluzií je nejjednodušší na montáž a jak na to?

2. Montáž rozšiřovacího profilu

První rozšiřovací profil ze sestavy skládaných vodících lišt přiložte na připravený rám okna. Vodováhou zkontrolujte rovinu.

Postup montáže bez podkladních lišt je stejný jako s podkladními lištami.

První rozšiřovací profil přišroubujte na rám okna. Postupujte stejně na druhé straně.

Pružnými zobáčky postupně spojte profily dohromady. Zobáčky musí zapadnout do sousedních otvorů v následujícím profilu. Pro usnadnění použijte pryžové kladivo a poklepem spojte profily po celé délce. Nyní profily přišroubujte.

Jaký typ venkovních žaluzií je nejjednodušší na montáž a jak na to?

3. Osazení boxu

Vložte celý box i s paketem na určený typ skládaných vodících lišt, poté přišroubujte. Stejně postupujte i na druhé straně.

Jaký typ venkovních žaluzií je nejjednodušší na montáž a jak na to?

4. Montáž plastové vodící vložky

Plastovou vodící vložku zacvakněte do podélné kapsy zaomítací lišty. Do spodní části vložky vložte plastový doraz, ten pomocí šroubu přidělejte do žebra zaomítací lišty.

Jaký typ venkovních žaluzií je nejjednodušší na montáž a jak na to?