Postup montáže opláštění střešního okna sádrokartonem

Postup montáže opláštění střešního okna sádrokartonem
Rigips
23. 9. 2021
Žádné komentáře

Správným postupem při opláštění okna sádrokartonem můžete zamezit vzniku zbytečných tepelných mostů a také získat více světla v podkroví. Jak na to?

Opláštění střešního okna proveďte až po jeho osazení. Dodržte přitom svislý parapet se zalomením a vodorovné nadpraží se zalomením. Zalomení je důležité především pro tepelnou izolaci. Izolaci je nutné vložit kolem celého obvodu okna, tím omezíte tepelné mosty.

Lepšího proudění vzduchu okolo skel a také odvětrávání případné zkondenzované vlhkosti dosáhnete svislým parapetem a vodorovným nadpražím. Umístění topného tělesa pod okno proudění vzduchu ještě více podpoří. Vodorovné nadpraží a svislý parapet zároveň zlepšuje osvětlení interiéru.

Pomocí systémových pásek nebo tmelů výrobců parozábrany pečlivě napojte parozábrany k rámu okna a spojte jednotlivé díly parozábrany. Tloušťku a typ opláštění volte stejnou jako jste zvolili pro opláštění celého podkroví. Jestliže potřebujete dosáhnout co největšího akustického komfortu, použijte Modré akustické desky, pro lepší požární odolnost opláštění proveďte z protipožárních desek.

Pro napojení desek na rám okna většinou výrobce střešních oken připraví drážku v rámu, částečně zalomené desky se pak do drážky vkládají nasucho. Opláštění šikmých ploch proveďte tak, aby spáry desek byly od rohu okna vzdáleny alespoň 150 mm. Je naprosto nevhodné, aby spára vybíhala přímo z rohu okna. K ochraně rohů a koutů využijte pásku Habito® Flex, zabráníte tak jejich poškození a vzniku mikroprasklin. S páskou se velmi dobře pracuje a prodlouží životnost celého podkroví.

Jestliže budete potřebovat poradit s technickým řešením konstrukce suché výstavby, zavolejte, nebo napište na technickou podporu Rigips (tel. 226 292 224, e-mailu ctp@rigips.cz). K ruce se vám jistě můžou hodit i montážní návody a tipy v Montážní příručce sádrokartonáře od Rigipsu.

Co si k montáži opláštění přichystat?

Materiál:

 • sádrokartonové desky Rigips,

 • kovové tenkostěnné R-CD profily a R-UD profily,

 • tepelnou izolaci (např. ISOVER Unirol Profi),

 • parobrzdu ISOVER Vario® KM Duplex UV,

 • lepící pásku ISOVER Vario® MultiTape SL a ISOVER Vario® KB 1,

 • spárovací tmel Rifino Top,

 • pásku Habito® Flex na ochranu rohů a koutů.

Příslušenství:

 • zaoblené krokvové závěsy,

 • vruty do svislých závěsů typu FN,

 • šrouby do plechu LB,

 • aku-vrtací šroubovák,

 • pravítko, úhelník a vodováhu,

 • řezací nůž,

 • špachtle.

Jak u opláštění střešního okna postupovat?

1. Příprava

Nejdříve připevněte krokvové závěsy do dřevěných krokví vruty typu FN.

2. Výměna z R-UD profilu

Při spodní a horní hraně prostřihněte R-UD profil a ohněte jej do tvaru „L“. Tuto tzv. výměnu teď nasuňte mezi spodní a vrchní R-CD profil.

3. Montáž podkonstrukce

Spojte R-UD a R-CD profily samovrtnými šrouby typu LB.

4. Pomocná konstrukce

Dále postupujte vytvořením pomocné konstrukce z R-UD profilů včetně osazení R-CD profilů, zajistěte dvěma šrouby LB.

5. Vložení izolace

Minerální izolací vyplňte konstrukci kolem celého obvodu střešního okna. Použijte např. izolaci ISOVER Unirol Profi.

6. Aplikace parozábrany

Nyní v oblasti okna prořízněte parozábranu ve tvaru písmene „I“. Jednotlivé díly parozábrany spojte systémovými páskami výrobců parozábran.

7. Rozměření nadpraží a parapetu

K vyměřování budete potřebovat úhelník a vodováhu. Do drážky rámu střešního okna vsuňte sádrokartonovou desku nasucho a dočasně připevněte vruty typu TN 25 mm.

8. Osazení R-UD profily

Dvěma vruty typu TN 25 mm připevněte R-UD profily z rubové strany desky.

9. Parapet

Pro montáž parapetu platí stejná pravidla jako pro montáž podkonstrukce nadpraží.

10. Zalomení nadpraží a parapetu

Nařízněte lícový karton, proveďte zalomení a připevněte vruty typu TN 25 mm. Lom desky zatmelte pomocí sádrokartonového tmelu Rifino Top. Pásku Habito® Flex aplikujte pro ochranu rohů a koutů.