Montáž rastru na sádrokarton v podkroví

Montáž rastru na sádrokarton v podkroví
Rigips
12. 9. 2021
Žádné komentáře

Ať už se jedná o přestavbu půdního prostoru, nebo o novostavbu se šikmou střechou, ideálním stavebním materiálem pro opláštění podkroví je sádrokarton. Díky němu a také díky kvalitní izolaci a střešním oknům lze vytvořit útulný a zároveň funkční prostor.

Způsobů pro montáž podkonstrukce pro opláštění je několik. Může být tvořena z R-CD profilů na krokvových závěsech, z R-CD profilů na stavěcích třmenech nebo čistě z dřevěných latí. Pro opláštění podkroví doporučujeme použít Modrou akustickou protipožární desku MA (DF). Výsledná konstrukce tak splní veškeré požadavky na požární odolnost i akustickou izolaci, samozřejmě při dodržení montážního postupu (vč. správného opláštění) a v kombinaci s vhodnou minerální izolací.

S technickým řešením stavby a správným výběrem skladby konstrukce vám poradí technická podpora Rigips na tel. 226 292 224. K dispozici je vám také široké spektrum materiálů na webu rigips.cz včetně Montážní příručky sádrokartonáře se všemi podstatnými návody a tipy, které vám usnadní práci.

Rastr z R-CD profilů na krokvových závěsech

Pro akustické oddělení podkonstrukce od nosných zdí nalepte na obvodový R-UD profil pěnové napojovací těsnění. Na štítových zdech po obvodu připevněte obvodový R-UD profil. Maximální rozteč je 800 mm.

Kolmo z boku krokve připevněte zaoblené krokvové závěsy, a to dvojicí vrutů do svislých závěsů typu FN 4,8×35 mm. Nejvyšší možná rozteč krokvových závěsů pro R-CD profily je 500 mm. V případě potřeby je možné R-CD profily nastavit spojovacími kusy pro R-CD profily. Sousední napojení je nutné vystřídat alespoň o šířku desky (1 250 mm). Ve vodorovné části podkroví připevněte nosnou podkonstrukci z R-CD profilů stejně jako v šikmé části. Přípustná rozteč je opět max. 500 mm. Výliskem na krokvovém závěsu zajistěte R-CD profil ve stabilní poloze.

Po montáži podkonstrukce můžete vkládat tepelnou izolaci z minerálních vláken, parozábranu, opláštit sádrokartonovými deskami a konstrukci vytmelit.

Rastr z R-CD profilů na stavěcích třmenech

Podkonstrukci na stavěcích třmenech je možné provést po vložení minerální izolace mezi krokve a aplikaci parozábrany.

Ke krokvím přišroubujte stavěcí třmeny pomocí dvou vrutů typu FN 4,8x35 mm. Nejvyšší možná rozteč montážních R-CD profilů je 500 mm (platí i pro vodorovnou část podkroví). Nasuňte R-CD profily do R-UD profilů a ke stavěcím třmenům je přišroubujte dvěma samovrtnými šrouby do plechu typu LB 3,5x9,5 mm.

R-CD profily lze nastavit pomocí spojovacích kusů určených pro R-CD profily. Napojení sousedních profilů je nutné vystřídat alespoň o šířku desky, tedy o 1 250 mm. Opláštění sádrokartonovými deskami Rigips proveďte po dokončené montáži podkonstrukce.

Rastr z dřevěných latí

Jestliže budete provádět podkonstrukci z dřevěných latí, upevňujte je ke krokvím nebo kleštinám samořeznými šrouby (∅ 5 mm, délka min. 90 mm). Pro vzdálenost krokví menší než 850 mm použijte latě o průřezu 50/30 mm, při větší vzdálenosti (max. ale 1 000 mm) zvolte průřez 60/40 mm.

Podkonstrukci z latí při nerovnosti na krokvích vyrovnejte podložením nebo připevněním latí stavěcími třmeny, které přišroubujete dvojicí vrutů typu FN.

Dřevěné latě naimpregnujte přípravkem proti plísním a dřevokazným houbám. Dřevěné latě musí být vyschlé (vlhkost max. 18 %, lépe 15 %), rovné a bez suků, pokud je to možné.

Nesplňují-li latě tyto požadavky, vytvořte raději rastr z R-CD profilů, dosáhnete tím optimální kvality konstrukce.

Tipy pro kvalitní podkroví s dlouhou životností

K závěru se doporučuje opatřit přechod vodorovné, šikmé a svislé plochy výztužnou páskou Habito® Flex, která díky kopolymerovému jádru přenáší pnutí v konstrukci a zabraňuje praskání. Takto můžete ošetřit také rohy, kouty a napojení na stěny. Úhel není třeba řešit, páska se přizpůsobí všem šikminám.

Opláštění střešního okna proveďte teprve po jeho osazení. Dodržte přitom svislý parapet se zalomením a vodorovné nadpraží se zalomením. Zalomení vytváří prostor pro tepelnou izolaci, což omezí tepelné mosty. Vkládejte izolaci kolem celého obvodu okna.

Při styku šikmých ploch v podkroví se postup montáže podkonstrukce i opláštění SDK deskami nemění. Musíte však zajistit, aby bylo napojení jednotlivých dílů parozábrany v místě styku šikmých ploch spojité a těsné. Jednotlivé díly parozábrany napojte pomocí lepící pásky od výrobců parotěsných folií. V místech, kde probíhá montáž příček před montáží podkroví, musíte založit parozábranu po obvodu příčky před její samotnou montáží.